Zararlı Doğal Taşlar

Yerkabuğunda yaklaşık 3.000 civarında metal veya ametal taş bulunmakta­dır. Takı olarak kullanılan değerli veya yarı değerli taş sayısı ise alt türleriyle bir­likte yaklaşık 300 dolayındadır.

Bunun anlamı, yaklaşık 2.700 taş türünün çoğunluğu, değişik nedenlerle takı olarak kullanılmaması gereken taşlardır. Temel olarak, takı olarak kullanılmama­sının dört sebebi bulunmaktadır:

İlk sebep kimyasal formülünde kurşun, cıva, antimon, arsenik, kadmiyum gibi zehirli elementlerin bulunmasıdır. Kullanılması halinde bedene sızan bu elementler kan ve dokularda birikmekte, organlarda ve sistemlerde hasara sebep olmaktadır.Ancak bir taşta bu elementlerden, kimyasal formülüne girmeyecek derece­de az miktar (eser miktarda) bulunması, taşın yararını artırır. Örneğin bünyesin­de eser miktarda kurşun bulunan taşlar, vücutta birikmiş kurşun elementinin temizlenmesine yardım eder.

İkinci sebep kimyasal formülünde aktinyum, uranyum, seryum, kuriyum, as- tatin, toryum, talyum, polonyum, bizmut, radyum, toryum, disprosyum, erbiyum, öropyum, gadolinyum, holmiyum, lantanyum, lutetyum, neodinyum, prasodmi- yum, samaryum, terbiyum, niyobyum, tulyum gibi radyoaktif elementlerin bulun­masıdır. Kullanılması halinde hücre yapısındaki DNA parçalanmasına, dolayısıyla hücre ölümlerine, hücre başkalaşmalarına, tümörlere ve kansere sebep olmaktadır.

Ancak bir taşta bu elementlerden, kimyasal formülüne girmeyecek derecede az miktar (eser miktarda) bulunması, taşın yararını artırır. Örneğin bünyesinde eser miktarda uranyum bulunan taşlar, vücutta birikmiş radyoaktif parçacıkların temizlenmesine yardım eder.

Üçüncü sebep gümüş, altın ve titanyum dışındaki metallerin takı olarak kul­lanılmaması gereğidir. Örneğin bakır, demir gibi metallerin zincir veya bileklik olarak kullanılması, vücut teri ile karşılaştığında veya su ile ıslandığında oksitle­nir ve vücut için zehirleyici etki gösterir.

Radyoaktif veya zehirli elementlere sahip taşları, parlak sarı, parlak kızılımsı kırmızı, çürük toprak, kirli siyah renklerinden tanımak mümkündür. Doğada da aşırı zehirli hayvanlar ve bitkiler de benzer renklere sahiptir. Hem göz alıcı hem de insan zihninde alarm zilleri çaldıran renklerdir. Örneğin böyle renklere sahip kurbağalardan, yılanlardan, tırtıllardan, bitkilerden uzak durmak gerekir.Zararlı taşların tümünü bu kitaba almak mümkün değildir. Bu nedenle bazı zararlı taşlar örnek olarak açıklanmıştır. Bu taşları kitaba almamın sebeplerinden en önemlisi de, birçok taş mağazasında salon taşı olarak pazarlanması veya bazı internet sitelerinde onlarca yarardan söz edilerek kullanımının teşvik edilmesidir.

 

Takip edilen ,,,,,,,