Yer Kabuğunun Özellikleri

DÜNYANIN KABUĞU

Dünya ilk başta, dönen bir toz bulutunun oluşturduğu yoğun bir toz haznesi olarak meydana gelmiştir. Bu, daha sonra büzüşerek akkor halinde erimiş bir top haline gelmiştir. Çok uzun bir zaman içinde yavaş yavaş, magma adı verilen bu erimiş maddenin ince bir tabakası soğuyarak bir kabuk oluşturmuş ve dünyanın üzerini kaplamıştır. Bu kabuk orantısal olarak elmanın üzerindeki kabuk kalınlığındadır. Kabuğun içinde sıcak, mineral bakımından zengin, erimiş magma hâlâ baloncuklar halinde kaynamaya devam ermekte ve yeni taşlar da böyle oluşmaktadır.

Kuvars gibi bazı taşlar, dünyanın merkezindeki kızgın gazlar ve erimiş minerallerden oluşur. Aşırı ısınan gazlar, dünyanın yüzeyindeki devasa plakarın hareketleri nedeniyle oluşan basınçla ileriye itilerek yüzeye doğru yükselir.Gazlar yer kabuğunun içine sızıp sert kayalarla karşılaşınca ,soğuyup katılaşır; bu, çok uzun bir zaman sürecince gerçekleşebilir veya hızlı ve şiddetli bir şeklide meydana gelebilir.

Eğer göreceli olarak yavaşça veya taş bir gaz baloncuğunun içindeyse buyuk taşlar oluşur Eğer süreç hızlı gelişirse taşlar küçük olur Eğer süreç durur ve yeniden başlarsa hayalet veya kendini iyileştirebilen taşların ortaya çıkması mümkün olabilir Eğer süreç çok hızlı getirse ortaya çıkan taş değil. Obsidyen gibi camsı bir madde olabilir Yıldız Taşı ve Peridot gibi taşlarsa sıvı magmadan yüksek ısılarda oluşur Topaz ve Turmalin gibi taşlar, gazlar birbirine bitişik kayaların arasına sızdığında oluşur.

Diğer biçimler magma yeteri kadar soğuyup buharlaşarak sıvı hale geldiğinde ortaya çıkar. Sonuçta meydana gelen mineralce zengin sıvı gende Aragonit ve Kunzit gibi taşlar bırakır Sıvı çevresindeki kayanın çatlaklarına sızarsa çok yavaş soğuma imkânı elde eder ve bu durumda büyük taşlarla Kalsedon veya Ametist gibi jeotlar meydana gelir.

Lâl taşı gibi taşlar dünyanın derinliklerinde yoğun basınç ve olağanüstü bir ısı altında minerallerin eriyip yeniden kristalize olmalarıyla ortaya çıkar. Bu taşlar orijinal örgülerini yeniden düzenleyen kimyasal bir değişimden geçtikleri için metamorfik olarak bilinir.

Kalsit ve diğer tortul taşlar bir erozyon sürecinden oluşur. Yüzeydeki kayalar parçalandıklarında, içlerine damlayan veya nehirler oluşturan mineralize sular ya yem taşlar şeklinde ayrışmış maddeler bırakır ya da mineraller tekrar birbirlerine yapışır Bu tur taşlar genellikle bir ‘dip kaya” üzerinde katmanlar halinde oluşur ve dokuları biraz daha yumuşaktır.Taşlar geneklikle oluşturdukları veya birbirlerine yapışıp kümeleştikleri dip kayanın üzerinde bulunur.

Takip edilen ,,,,,,,,,,,,,,,