Taşlar Sert ve Ruhsuz Yapılarına Rağmen Doğanın Parçasıdırlar

Birçok bilimsel disiplin taşlarla ilgilenmekte ve meşgul olmaktadır. Mesela jeologlar oluşumlarını, mineraloglar ise yapılarını ve insanlara sağlayabilecekleri faydalarını incelerler. Bunun yanı sıra değerli taşlarla takı ve ziynet açısından ilgilenen gemologlar ve yardımcı tamamlayıcı tıp olarak terapi amacıyla ilgilenen ve taşlarla tedavi yapanlar da vardır. Tabii şunu da hiçbir zaman göz ardı etmemeli ki, bu tür tedaviler hiçbir zaman “Alternatif Tıp” olarak adlandırılamaz, çünkü hiçbir şey pozitif tıp bilimine alternatif olamaz. Bu tür tedaviler ancak “yardımcı ” veya “tamamlayıcı ’’ yani “Integratif Tıp ” olarak adlandırılabilir. Kaldı ki taşlar başka bir şekilde de olsa, günümüzde zaten modem tıpta da kullanılmaktadır. Mesela, yakut uçlu lazer cihazları, ültrasonda kullanılan kuvars kristalleri buna bir örnektir. Ayrıca kuvars kristalleri bilgisayarlarda hafıza çipleri olarak da kullanılmaktadır. Çoğumuzun saatinde bile kuvars kristalleri bulunmaktadır.

Değerli taşlarla tedavi ve taşların insanlar üzerindeki etkileri, Türk Kültürü’nde çok fazla yer almayan ya da pek bilinmeyen ancak; diğer medeniyetlerde yaygın bir şekilde kabul edilmiş ve zamanımızda araştırmalara konu olmuş bir kültürdür. Yüzyıllardır birçok ülke kültüründe taşlar iyileştirme özelliğinin yanı sıra, boya elde etmek, kötülüklerden korunma, statü belirleme, geçmiş ve gelecekten bilgi almada kullanılmıştır.

Takip edilen ,,,,,,,