Stilbit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER

StiIbit sezgileri açan ve her girişimde sevgi dolu, destekleyici bir titreşim sağlayan son derece yaratıcı bir taştır. Tüm düzeylerdeki metafizik çalışmalar için yararlıdır. Ruhsal enerjiyi topraklar ve sezgisel düşüncelerin fiziksel düzlemde eylemler olarak dışa vurmalarına yardım eder.

Stil bit ruhsal yolculuklara yardımcıdır, yolculuk sırasında fiziksel temas ve koruma sağlar. Bu taş, varış noktası nerede olursa olsun yolculuk süresince rehberlik ve yönlendirme yapar. En yüksek titreşiminde kullanıldığında üst ruhsal âlemlere yolculuk yapmaya ve kişinin oradaki deneyimlerini bilinçli hafızaya geri getirebilmesine yardım eder. Stilbit kümeleri kristal küreden geleceği görme için de kullanılabilir.

İYİLEŞTİRME

Beyin hastalıklarını tedavi eder, laranjit ve tat duyusu kaybını geçirir. Derideki pigmentasyonu artırır. Çok güçlü bir detoks olduğundan geleneksel olarak zehirlenmelere karşı kullanılmıştır.

KONUM

Uygun şekilde tutun veya konumlayın. Yolculuğu kolaylaştırmak veya sezgiyi artırmak için üçüncü göze yerleştirin.

Takip edilen ,,,,,,,