Spirulina Nedir?

Spirulina mavi yeşil olarak da bilinen siyanobakteriler cinsinden bir tür su yosunudur. ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, uzaya gönderilen astronodarın daha iyi beslenmesi amacıyla diyederine spirulinayı eklemiştir. Bu sayede tanınırlığı artmış ve kısa zaman içinde dünyanın en popüler besin takviyelerinden biri haline gelmiş, astronot besini olarak büyük bir şöhrete kavuşmuştur. Spirulinayı ilk olarak 14 ve 16 yüzyılları arasında yaşamış antik bir orta Amerika ülkesi olan Aztek halkı beslenme amacıyla kullanmıştır. Günümüzde süper besin olarak adlandırılan spirulinanın besleyici değerleri çok yüksektir. Doğadaki en zengin protein kaynaklarındandır. İçerisindeki klorofil oranı sebzelerde bulunan klorofil oranından yaklaşık 20 kat daha fazladır. 100 gram spirulina yaklaşık 283 kalori içerirken, bunun %57-70 oranı protein, %25-30 oranı karbonhidrat, omega-3-6yağ asitleri, vitaminler, mineraller, enzimler, esansiyel aminoasitler, karotenoidler, nükleik asitler (RNA, DNA) ve lif gibi gerekli bütün besin maddeleri yeterli oranda bulunur. Bu özellikleri spirulinayı eksiksiz tam bir besin maddesi yapar. Güçlü antioksidan ve anti enflamatuar özelliklere sahiptir. Miczke A. ve arkadaşlarının 2016 yılında Eur. Rev. Med. dergisinde yayınladıkları çalışmada, aşırı kilolu ve hipertansif olan Kafkasyalılarda spirulina tüketiminin vücut ağırlığı, kan basıncı ve endotel fonksiyonu üzerine etkileri incelenmiştir. Girişim öncesi ve sonrasında dijital pletismografi kullanılarak antropometrik parametreler sistolik kan basıncı (SBP), diyastolik kan basıncı (DBP), ve sertlik indeksi (SI) ölçülmüştür. Radomize, çift kör, plasebo kontrollü yapılan çalışmada kardiyovasküler hastalık kanıtı bulunmayan 40 hipertansiyonlu hasta iki gruba ayrılmış, ilk gruba 3 ay boyunca düzenli olarak 2 gram spirulina verilmiştir. Spirulina kullanan hastaların kilo verdiği, kan basıncında ve endotel fonksiyonlarında önemli oranda iyileşme olduğu gösterilmiştir. Plasebo grubunda yer alan hastalarda test edilen parametrelerde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. İyot oranı yüksektir. Tiroid hastalarının dikkatli olması gerekir.

Takip edilen ,,,,,,,