Sodalit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER

Sodalit mantığı sezgiyle birleştirir ve ruhsal algıyı açar, yüksek zihnin bilgisini fiziksel düzeye indirir. Bu taş hipofiz beziyle üçüncü gözü uyarır ve meditasyonu derinleştirir. Sodalit’le gelişen meditasyonda zihin kendinizi içinde bulduğunuz koşulları anlamanıza yardımcı olması için kullanılabilir. Bu taş gerçek için bir dürtü ve idealizme yönelik bir güdü aşılayarak kendinize karşı dürüst kalmanızı, inançlarınızın arkasında durmanızı mümkün kılar.

Sodalit elektromanyetik kirlenmeyi temizleyip salınımlarını engellemek için bilgisayarların üzerine yerleştirilebilir. Hasta-bina sendromuna veya elektromanyetik sise duyarlı kişilere faydalıdır.

Bu, ekip çalışması için de özellikle yararlı bir taştır çünkü uyum ve amaç için dayanışma getirir. Ekip üyeleri arasında güveni ve dostluğu pekiştirirken bağlılığı da teşvik eder.

Zihin için mükemmel bir taş olan Sodalit zihinsel karışıklığı ve entelektüel sınırlamaları yok eder. Akılcı düşünce, nesnellik, dürüstlük ve sezgisel algıyla birlikte duyguların dillendirilmesini de teşvik eder. Zihni yatıştırırken yeni bilgilerin alınmasını sağlar. Sodalit eski zihinsel koşullanmalardan ve katı düşünce kalıplarından kurtulmaya yardım ederek yeni anlayışların uygulamaya geçmesi için alan yaratır.

Psikolojik olarak bu taş duygusal denge getirip panik atakları yatıştırır. Sizin gerçekte olduğunuz kişiden uzak durmanızı sağlayan derinlerdeki korkuları, fobileri, suçluluk duygusunu ve kontrol mekanizmalarını gidererek savunmacı veya aşırı hassas kişilikleri dönüştürebilir. Kendinize olan inancınızı, kendinizi kabullenmenizi ve özgüveninizi artırır. Sodalit gölgede kalmış nitelikleri yargılanmadan kabullenilmeleri için yüzeye çıkaran taşlardan biridir.

İYİLEŞTİRME

Sodalit metabolizmayı dengeler, kalsiyum eksikliklerinin üstesinden gelir, lenfatik sistemi ve organları temizler, bağışıklık sistemini geliştirir. Bu taş radyasyon hasarını onarıp uykusuzluğu giderir. Boğaz, ses telleri ve gırtlağa iyi gelir, ses kısıklığı ve sindirim bozukluklarında faydalıdır. Ateşi ve kan basıncını düşürür, beden sıvılarının emilimini destekler.

KONUM

Uygun şekilde yerleştirin veya uzun sürelerle takın

Takip edilen ,,,,,,,