Sekonder Mineraller

Sertleşmiş yer kabuğu elbette ki dış etkenlere maruzdur. Dağlar, ırmaklar ve dere yatakları yer değiştiriyor, yağmur ve rüzgarın etkisiyle keskin kenarlı kayalıklar yüzyıllar boyunca yuvarlak hatlar kazanıyorlar.

Aşınma yoluyla çıkan malzeme yer değiştiriyor ve başka yerlerde yığıntılar oluşuyor. Yeryüzüne yakın bütün kayaçlarda kırılma ve çatlamalar oluşur ve buralardan hava ve su taşlara nüfuz etmeye başlar. Bunun neticesinde çözülmeye başlayan kayaç, mineralleri serbest bırakır ve bunlarda başka formlara girerek bu kırık ve çatlakları yeniden doldurur. Böylece buralarda sekonder mineraller oluşmuş olur.

Fosiller ve Fosillerden oluşan değerli taşlar

Fosil, jeolojik çağlar boyunca saklanmış ölü hayvan veya bitki kalıntılarıdır. Canlı organizmalarda genelde sert yani kemik, kabuk, diş ya da odun gibi kısımlar fosilleşir. Çok sık rastlanmasa bile bazen de tüm organizmanın fosilleştiği de görülür.

Bütün değerli taşlar minerallerden oluşsa da bir bölümü de hayvanlardan ve bitkilerden oluşmaktadır. Örneğin kehribar, kozalaklı ağaçların salgıladığı reçinenin taş haline dönüşmesinden oluşur. Kehribarın fosilleşmeden önce reçinesine bulaşmış birçok değişik madde, fosilleştikten sonra çıplak gözle taşın içinde görülebilir. Bu, bir hava baloncuğu, bir sinek, yaprak hatta bir kurbağa bile olabilir. Kehribarın yanı sıra mercan da, “mercan polipleri’’ adı verilen deniz canlılarının iskeletini içinde bulundurur. Bu polipler bazen yalnız yaşamalarına rağmen, birbirlerinin üzerlerinde gelişip sonuçta mercan adalarını ve mercan kayalıklarını meydana getirirler.

Bir başka değerli taş da fildişidir. Fil, su aygırı, Afrika yaban domuzu, vahşi domuz gibi hayvanların diş kemiklerinden meydana gelir. Fildişi zor bulunur bir madde olduğu için çok değerlidir. Çok çeşitli süs eşyaları yapımında kullanılır.

Fildişi gibi inci de hayvan kaynaklı bir yapıya sahiptir. İnciler istiridye ve midyelerin içlerinde, kumtaşlarına karşı bir koruma mekanizması olarak gelişip büyürler. Bu gün dünyanın çeşitli denizlerinde, bilhassa Japonya’da kültür incisi büyük miktarlarda yetiştirilmektedir.

Takip edilen ,,,,,,,