Probiyotikler Canlılıklarını Koruyabilmelidir

Probiyotik bakterilerin mide asidi, safra salgısı ve pankreas sindirim enzimlerinden etkilenmeden bağırsaklara yerleşmesi gerekir.

Çift kaplama teknolojisi probiyotik bakterilerin sindirim sistemi enzimlerinden korunmasını sağlar. Bu teknoloji ile üretilmiş probiyotik preparatları ülkemizde de vardır.

Probiyotikler, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıp denetlenmektedir. El altından satılan markasız preparatları kullanmayın. Bunların üretim teknolojileri yetersiz olabilir ve üzerinde yazan probiyotik suşlarmı içermeyebilirler. Aynı zamanda taşınma ve depolanma sırasında kayıplara uğrayabilirler. Örneğin güneş altında saatlerce beklemiş, özelliklerini yitirmiş olabilir. Bu nedenle bu ürünleri eczanelerden almayı tercih edin ve mutlaka doktor ya da eczacınızın tavsiyesine göre kullanın.

Piyasada birçok probiyotik mevcut. Her probiyotik probiyoik etkisi göstermez. Çoğu mide ve safra asidine dayanamayıp ölür.

Bir probiyotiğin gerçek probiyotik olmast için özetle şu kriterleri sağlaması gerekir (Roy Fuller tanımı):

1.İnsan kaynaklı olmalı

2.Mide asidine ve safra suyuna dayanıklı olmalı

3.Bağırsak epitel hücrelerine tutunabilmeli

4.Antimikrobiyal maddeler yapmalı

5.İmmün yanıt yapmalı, yani bağışıklık sistemine faydalı olmalıdır.

Bağırsak mikrobiyota bozukluğu olan bir kişinin tüm yaşamı gözden geçirilmeden sadece probiyotikle bu işi çözmek de zordur. Uyku düzeni, beslenme, spor gibi alışkanlıkları gözden geçirilmelidir. Şimdi bunlara birlikte göz atalım.

Takip edilen ,,,