Myo-İnositol Nedir?

Myo-inositol, inositolün 9 izomerinden biridir ve bazen B vitamini olarak kabul edilir. Myo-inositol (MI) ve D-chiro-inositol (DCI) insülin sinyalizasyonunda rol alır. Miyo-inositol yumurtalıkta folliküllerde gonodatropin etkisinde (FSH sinyalinde) rol alarak yumurtlamada etkin rol alır. DCI överlerden androjen sentezini artırır. MI ve DCI oranı dokularda insülin tarafından aromataz enzimi yoluyla ayarlanır. Yumurtalıkta MI/DCI oranı 100/1 şeklindedir. PKOS’de ise DCI’de artış olur. Normalde kan plazmada MI/DCI oranını 40/1 şeklindedir. Myo-inositol, inositol trifosfatın öncü maddesidir. İnositol trifosfat ise TSH, FSH ve insülin hormonun düzenlenmesinde, yani etkisinde rol alır. Polikistik overli (PKOS) kadınlarda ve insülin direncinde myo-inositol yetersizliği olabilir. PKOS’lu kadınların follikül sıvısında myo-inositol seviyesi düşüktür. MI, PKOS’lu kadınlarda insülin direncinde azalma, testosteronda azalma ve yumurtlamada düzelme sağlar. Myo-inositol alanlarda diğer inositol türevlerini alanlara göre insülin direncinde azalma olmuştur. MI yumurtlamayı sağlamak için bazı çalışmalarda günde iki kez 2 gr verilmiştir. Günde 4 gr MI almasına rağmen yumurtlama olmayan kadınlarda ilave olarak günde iki kez 50 mg alfa-laktoalbümin (alfa LA) verilerek yumurtlama bazı hastalarda sağlanmıştır. Alfa LA bir süt proteinidir ve whey proteininin %20-25’ini oluşturur ve immünojenik potansiyeli düşüktür. Alfa-laktalbümin bir prebiyotiktir ve bağırsak florasına faydalı olarak vücuttaki kronik iltihabı düzeltir. Alfa-LA bir COX2 inhibitörü olarak bir anti enflamatuardır.

Ml’nin gebelik diyabetinde kullanılıp kullanılamayacağı konusu tartışmalıdır. Bazı çalışmalarda metformin, MI ve alfa-lipoik asit beraber alınınca PKOS’lu hastalarda androjen yüksekliğinde fayda sağlanmıştır. International Journal of Endocrinology de yayınlanan 2017 yılına ait bir makalede, myoinositol ve selenyumdan oluşan bir takviyenin otoimmün tiroidit hastalan üzerindeki etkileri incelenmiş. Bütün hastalara 6 ay boyunca 600 mg myo-inositol ve 83 mikrogram selenyum içeren takviye verilmiş. Haşimato hastalarının TSH, AntiTPO ve AntiTG seviyeleri ciddi olarak düşmüş, serbest T3 ve serbest T4 seviyelerinde ise hafif bir iyileşme (artış) görülmüştür.

Takip edilen ,,,,,,,,