Lapis Lazuli Taşı Özellikleri

Adı, gece vakti gökyüzü manasına gelir ve Hazreti Harun tarafından verilmiştir.Mavi rengini Lazurit taşından, bazı kısımlarındaki beyazımsı rengi Kalsitten,diğer bazı bölümlerindeki altın sarısı rengini ise Pirit’ ten alır. Bünyesine giren diğer taşlar Hoynit, Sodalit ve Noselittir.Beğenilen bir taş olduğundan, sahteleri de boldur. Bakır, hamur, çamur, tahta veya Hovlit taşı boyanarak gerçeğine benzer Lapis Lazuli üretilebilmektedir.

Diğer adları: LACİVERT TAŞ, GECE TAŞI, GERÇEK TAŞI, GÖKYÜZÜ TAŞI
Bünyesindeki başlıca mineraller: SODYUM, KALSİYUM, KÜKÜRT (SÜLFÜR), OKSİJEN, KLOR, ALÜMİNYUM, SİLİSYUM ((Na, Ca)8 [(S04,S,C1)2 / (AlSi04)J) + (Eser miktarda) Demir, Potasyum, Karbon, Berilyum, Magnezyum, Manganez, Çinko, Kobalt, Baryum,
Stronsiyum, Kurşun, Bakır, Nikel, Vanadyum, Krom, Molibden, Gümüş, Altın, Hidrojen
Kimyasal grubu: MİNERALLER BİLEŞİĞİ
Kristal sistemi: –
Sertlik derecesi: 5 – 5,5
Özgül ağırlığı: 2,70 – 2,90
Çizgi rengi: IŞILTILI MAVİ
Parlaklığı: MAT
Işığı geçirgenlik: YARISAYDAM, OPAK
Kırılma şekli: UNEVEN
Sembolize ettiği hususlar: ÖTELERDEN HABER
Özdeşleştiği ay: EYLÜL, ARALIK
Özdeşleştiği çakra: ALIN (.ÜÇÜNCÜ GOZ), BOĞAZ (GIRTLAK)
Çıkarıldığı başlıca ülkeler: AFGANİSTAN (EN DEĞERLİSİ), PAKİSTAN, KANADA, İTALYA, ANGOLA, SİBİRYA, USA
İlişkili burçlar: Tüm burç insanları kullanabilir. Ancak BOĞA, TERAZİ, YAY ve BALIK burçlarında daha fazla yarar sağlar.

LAPİS LAZULİ YARARLARI

Bünyesinde çok sayıda farklı mineral bulunması Lapis Lazuli taşını çok yönlü bir iyileştirici haline getirir. Fiziksel gücü artırır. Canlılık verir.İletişim yeteneği verir. Sosyal Fobi tedavisine yardım eder.Hafızayı güçlendirir. Akıl ve zekâ kıvraklığı verir. Organizasyon yeteneğini artırır.Lenf sistemini fonksiyonel hale getirir. Lenf bezlerini sağlıklı tutar.Kanı temizler. Kan basıncım azaltır, bu suretle kan dolaşımını rahatlatır. Damarlardaki tortuları çözerek kalp krizi riskini azaltır.Görme bozulduğunun tedavisine yardımcı olur. Katarakt için yararlıdır. Göz yaşarmasına karşı yararlı olabilir.Uyuyamayanlara uyku verir. Uyku apnesi tedavisine yardım eder.Kas spazmlarını hafifletir. Kronik ağrılar için şifadır.Cilt hastalıklarının ve zona hastalığının tedavisine yardım eder.Küçük çocukları korkularından ve solunum sistemi rahatsızlığından korur.Evlenmesi yasak olan akraba arasındaki cinsel ilişkiyi (ensest ilişkiyi) engeller veya tedavi eder. Erkekte cinsel gücü artırır.Sindirim sistemini düzenler, hastalığının tedavisine yardımcı olur. Bulantı ve kusmayı önler.Üriner sistem (idrar yolları) hastalıklarının tedavisine yardım eder.Hamile kadınların düşük yapmasını önlemekte yararlıdır. Doğumu kolaylaştırır, doğum ağrılarını hafifletir.İskelet sistemini düzenler, hastalığının tedavisine yardımcı olur. Kemikleri güçlendirir. Kemik iliği için yararlıdır.

Psikolojik hastalıklardan ve etkilerden korur. Melankoli (aşırı hüzün, neşesizlik) ve depresyon (ruhsal çöküntü) tedavisine yardım eder. Çocukluktaki suiistimallerin etkisini azaltır. întihar eğilimini temizler. Psişik saldırılara karşı kalbi ve zihni korur. Anksiyete yönünden koruyucu ve iyileştiricidir.Gereksiz utangaçlığı ortadan kaldırır.Panik Atak ve OKB tedavisine yardım eder. Tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını sağlar. Özellikle boğaz ve akciğerleri temizler, sağlıklı hale getirir.Ses telleri için yararlıdır.Sinir uçları iltihabını giderebilir. Nevralji ağrısını hafifletir. Beyin sağlığını destekler. Beyin hasarlarının onarılmasına yardım eder.Tekrarlayan yüksek ateşin tedavisine yardımcı olur. İltihaplı, ateşli şişliklerin tedavisinde kullanılmaktadır.Timüs bezini işlevsel hale getirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisine yardım eder.Sarılık hastalığının tedavisine yardım eder. Karaciğeri sağlıklı tutar.Bayılmayı önler.Solunum sistemini düzenler, hastalığının tedavisine yardımcı olur.Göz yaşarmasına karşı yararlı olabilir.Hipofiz bezini fonksiyonel hale getirir.Kanser tedavisinde yararlıdır. Gırtlak kanseri tedavisine yardım eder.Adet sancısını hafifletir. Regl düzensizliğinin giderilmesinde yararlıdır.Hücreleri yeniden yapılandırır.Takınanda hastalıklara ve olumsuz enerjilere karşı koruma kalkanı oluşturur.Sürekli kullanılmamasında yarar vardır. Zira vücut, etkilerine karşı bağışıklık kazanabilir. Dikkatli kullanılması gereken bir taştır. Yaydığı enerji, hassas kişilerde baş dönmesine neden olabilir.Menopozun olumsuz etkilerini giderir.İşitme gücünü artırır. İşitme bozukluğunun (sağırlığın) tedavisine yardımcı olur. Kulaklardaki kiri ve mikropları temizler.Diyabet tedavisinde yararlıdır.Otizm tedavisinde yararlıdır. Hemoroit tedavisine yardım eder.Hodgkin hastalığının tedavisine yardım eder.

Takip edilen ,,,,,,,