Laktoz İntolaransında Oluşan Vitamin ve Mineral Eksikliği

Laktoz intoleransı ya da süt şekeri tahammülsüzlüğü dünyada en sık rastlanan kalıcı gıda intoleransıdır. Şiddeti değişmekle beraber yaklaşık %70 kişide laktoz intoleransı vardır. Laktoz intolaransı olanlarda B2 vitamini, K vitamini, D vitamini, B12 eksikliği, kalsiyum, magnezyum ve çinko eksikliği sık görülmektedir.

insanlar çoğunlukla süt şekeri olan laktozu sindiren laktaz enzimine sahip olarak doğar. Bu enzim ileri yaşlarda kaybolabilir. Laktaz enziminin olmadığı durumda sindirilemeyen laktoz, bağırsak bakterilerince parçalanır. Ortaya çıkan metabolitler bulantı, kusma, karın ağrısı ishal vb. rahatsızlıklara neden olur.

Laktoz intoleransı olan kişiler laktoz içeren gıdalardan, özellikle süt içmekten ve süt ürünleri tüketmekten kaçınır. Bu durum, onları en çok kalsiyum eksikliği riskine sokar. Süt ve süt ürünleri özellikle kalsiyum minerali, A vitamini, B12 ve D vitaminlerini içerirken aynı zamanda zengin bir protein kaynağıdır. Laktoz, magnezyum ve çinko gibi diğer bazı minerallerin emilmesine yardımcı olur.

Laktoz intolareansı olan kişiler süt yerine peynir, yoğurt ve laktozsuz süt tüketmelidir. Laktoz intoleransı olanlarda laktaz enzimi takviyesi almak işe yarar. Laktaz enzimi ile sıkıntılarınız azalır.

Laktoz intoleransı nasıl oluşur:

Laktoz intoleransı dört farklı şekilde oluşur:

1.Primer laktoz intoleransı: Hastalık yaş ilerledikçe görülmektedir. Vücutta üretilen laktaz miktarı zaman içinde azalabilir. Bunun nedeni, yaşlandıkça farklı diyetlerin uygulanması ya da sütün diyetten çıkarılmasıdır. Ülkemizde bebeklik çağından sonra süt tüketimi azaldığı için ‘laktoz intoleransı’ ileri yaşlarda sık görülmektedir. Laktaz enzimi sütten kesilen çocuklarda 1,5-3 yıl içinde kaybolur. Bu enzimin kaybolduktan sonra vücutta tekrar üretimi söz konusu değildir.

2.Sekonder laktoz intoleransı: Hastalık gibi bazı özel durumlarda ortaya çıkabilir. Çölyak, iltihabi ya da paraziter bağırsak hastalıkları, Chron hastalığı, incebağırsağın cerrahi olarak alındığı durumlar, radyoterapi-kemoterapi uygulamaları sonucunda laktoz intoleransı gelişebilir. Laktaz enzimi seviyesi eğer altta yatan bozukluk tedavi edilirse normale döner.

3.Doğuştan laktoz intoleransı: Laktaz enzim eksikliği doğumdan itibaren vardır. Çok nadir görülen bir durumdur, bebekte doğuştan laktaz enzimi yoktur. Anne sütü ve süt içeren mama verildiğinde bebek ishal olur. Teşhis konulup önlem alınmazsa hayatı tehdit edici sonuçlar ortaya çıkar.

4.Gelişimsel laktoz intoleransı: Laktaz üretimi fetüste 34. haftadan sonra başlar. Bundan dolayı prematüre bebeklerde laktoz tahammülsüzlüğü izlenebilen bir durumdur.

Takip edilen ,,,,,,,