Kuvars: Kar Kuvarsı

İLAVE ÖZELLİKLER

Kar Kuvarsı ders çalışırken veya sizi bunaltan sorumluluklar ve kısıtlamalardan kurtulmak istediğinizde sizi destekler. Gereksinim duyulmaya ihtiyaçları olduğundan bu durumu kendileri yaratan ama sömürüldüklerini düşünen kişiler için mükemmel bir taştır. Kendini feda etme ve kurban konumunda olma hissinden kurtarır.

Zihinsel olarak düşüncelilik ve işbirliğini geliştirir. Konuşmadan önce düşünmenize yardımcı olur. Meditasyonda kullanıldığında daha önceleri kendinizde ve toplumda inkâr edilen derin iç bilgeliğiyle bağlantı kurar.

İYİLEŞTİRME

Kar Kuvarsı, Berrak Kuvars’ın kullanıldığı heryerde kullanılabilir. Etkisi daha yavaş ve hafiftir ama yine de etkindir.

KONUM

Uygun olan heryerde kullanın.

Takip edilen ,,,,,,,