Kuvars: Hayalet Kuvars

GÖRÜNÜM

Berrak ana Kuvars taşının içine sıkışmış şekildeki küçük beyaz veya renkli “hayalet” taşından oluşur.

İLAVE ÖZELLİKLER

Hayalet taşları evrensel farkındalığın sembolüdür. Amaçları gezegen için iyileştirmeyi desteklemek ve bireylerin iyileştirme yeteneklerini harekete geçirmektir. Bu nedenle ruhsal bir rehbere bağlanır ve meditasyonu geliştirir. Hayalet Kuvars Akaşik Kayıtla r’a erişimi kolaylaştırarak geçmiş hayatları okur ve geçmişi bir içeriğe oturtmak için bastırılmış anıların üstünü açar. Ayrıca sizi hayatlar arasında bir duruma da sokabilir. İyileştirmede işitme bozukluklarını tedavi eder ve gaipten gelen sesleri duymayı sağlar.

Ametist Hayalet Taşı doğum öncesi duruma ve şimdiki hayatla ilgili planlara erişir. Mevcut cisimleşme sırasında ruhsal derslerle oluşan gelişimin değerlendirilmesine yardım eder.

Klorit Hayalet Taşı (Yeşil) kendini gerçekleştirme sürecine ve enerji nakillerinin ortadan kaldırılmasına yardımcıdır ancak bu amaçla nitelikli bir taş terapistinin rehberliği altında kullanılmalıdır. (Ayrıca bkz. Klorit, s. 108.)

Dumanlı Hayalet Taşı sizi ruh grubunuzu bırakmanızdan önceki bir zamana götürür ve grup cisimleşmesinin amacına bağlar. Ayrıca kendi ruh grubunuzun üyelerini tanımanıza ve kendinize çekmenize yardımcı olur. Eğer olumsuz enerjiler grup amacına müdahale ediyorlarsa Dumanlı Hayalet Taşı bunları ortadan kaldırıp grubu tekrar ilk baştaki niyetinin saflığına geri götürür.

Takip edilen ,,,,,,,