Kudret Narından Elde Edilen Polipeptid K (PPK)

Kudret narının (Momordica charintina L.) çekirdeklerinden polipeptid-k isminde bir protein elde edilmiştir. Bu protein 180 kD moleküler ağırlığında ve 18 aminoasit tekrarlarını içermektedir. İlginç olan, bu aminoasidin dizilişinin sığır insülini ile benzerliğidir. Bu proteininin dilaltı emilen tabletlerinin kan şekerini düşürdüğü, insülin reseptörlerinin fonksiyonlarını düzelttiği, beta hücre fonksiyonunun düzelmesine faydalı olduğu iddia edilmektedir. Yurtdışında besin destek ürünü olarak satılmaktadır. Kullanımı yemek öncesi dilaltı emilme yoluyla günde 2 tablet şeklindedir. PPK’nm vücuttaki inaktif insüline bağlanarak onu aktive ettiği ve pankreasta beta hücrelerinde etkili olduğu iddia edilmektedir. Fitoinsülinler 1970 yılından sonra dikkat çekmeye başladı. 1970 yılında Pusha Khanna, bitkilerde insülin olduğunu ortaya koydu ve 1976da kudret narından elde ettiği polipeptid için patent aldı. Bu proteine o zamanlar polipeptid p (PPP) veya P insülin adı verildi. Sonradan yapılan çalışmalar kudret narında kan şekerini düşüren PPP ve PPK isminde 2 peptid olduğunu ortaya koydu. PPK sığır insülinine benzer yapıdadır ancak sadece fazladan metionin aminoasidi vardır. PPP ile cilt altından enjeksiyon ile yapılan çalışmalarda hayvanlarda kan şekerini düşürdüğü saptandı, ancak ilaç endüstrisi bu konuda bir ilaç geliştirmedi. PPK ise diğer peptiddir. Buradaki K harfi Hintçe kudret narı ismi olan kareladan gelmektedir. PPKda en fazla yoğunlukta olan aminoasitler % 17,08 oranında glutamik asit, %9,50 oranında arginin ve %8,90 oranında glisin aminoasididir. PPKnın alfa glukozidaz ve alfa amilaz enzimlerini inhibe ettiği, yani etkisini azalttığı saptanmıştır. Böylece karbonhidratların parçalanması azalmakta ve kan şekeri yükselmemektedir. Kudret narı çekirdeklerinden zor bir ekstraksiyon ile elde edilen PPKnın hayvan çalışmalarında güvenli olduğu saptanmıştır. Malezyada bir firma tarafından üretilmektedir. Yapılan bir çalışmada 6 diyabet hastasında kan şekerinde %50 oranında azalma saptanmıştır.

Takip edilen ,,,,,,,