Kollajen Destekleri

Hidrolize kollajen

Destek olarak alınan hidrolize kollaj enler bağırsaklarda aminoasidere çözünür, yani kollajen olarak emilmez, aminoasider olarak emilir, yani kollajen değil aminoasit alınmış olunur. Van Vijven JP ve arkadaşları 2012 yılında Osteoarthritis Cartilage dergisinde yayınladıkları çalışmada o zamana kadar yapılmış 6 hidrolize kollaj enleyapılmış bilimsel çalışmada hidrolize kollaj enin osteoartrit (eklem kireçlemesi) için faydalı olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını ileri sürmüşlerdir. 2017 yılında yapılan bir çalışmada ise C vitamini ile zenginleştirilmiş jelatinin kollajen sentezini artırdığı saptanmıştır. Diğer taraftan düşük moleküler ağırlıklı kollajen peptidlerinin cilt için faydalı olduğu saptanmıştır. Balık cildinden elde edilen kollajen peptidleri bu konuda faydalı olmuştur. Cilt için tip-1 ve tip-3 kollajen, eklem için tip-2 kollajen alınır. Morina balığı derisinden hidrolize kollajen elde edilir.

Eklemler için tip-2 denatüre edilmemiş (pişirilmemiş) tavuk kollajeni

Kollajen denatüre olmamış (doğal halde olan) tavuk kollajeninin osteoartrit ve romatoid artritli hastalarda kandaki enflamasyon yapan sitokinleri azalttığı ve T hücrelerin saldırısını azalttığı rapor edilmiştir. Oral tolerans mekanizmasıyla etkili olan bu kollajen ağrıların azalmasında faydalı olabilmektedir. Otoantijen verilince immün sistem modülasyonu ile immünolojik hastalıklar (otoimmün) düzelebilmektedir. T hücre atağını önleyerek bu iyileşmeyi yapmaktadır. Tavuk sternum (göğüs) kıkırdağında yapılan undenatüre tavuk tip II kollajen eklem kıkırdaklarına faydalı olmaktadır. Buradaki püf noktası, kollajeni kaynatmadan elde etmektir. Kaynayınca (denatüre-hidrolize) kollaj enin faydası gitmektedir. Lugu ve arkadaşları 2016 yılında Nutr. J dergisinde yayınladıkları çalışmada 40 mg’lık UC-II’nin diz kireçlenmesi (osteoartroz) olan hastalarda şikâyetlerin azaltılmasında faydalı olduğunu saptamışlardır. Başka çalışmalarda bu kollaj enin glukozamin ve kondroitinden daha etkili olduğu saptanmıştır.

Jelatin

Jelatin ise kollajenle aynı aminoasitlerden oluşur. Hayvanların kemik, kıkırdak ve derilerinde bulunan kollaj enden hidroliz yoluyla elde edilir. Kollajen su ile kaynatıldığında jelatin olarak bilinen, suda çözülür proteine dönüşür. Soğutulduğunda çözelti kollajene dönüşmez fakat jel haline gelir. Jelatin hayvandan elde edilirse faydalıdır, ancak yurtdışında jelatinin çoğu domuzdan elde edilir.

Takip edilen ,,,,,,,