Kimyasal İlaçların Vitamin ve Mineraller Üzerindeki Etkisi

•  Tansiyon hastalarının, kullanmış olduğu, tiazid türevi diüretik (id­rar söktürücü) ilaç kullananlarda, magnezyum, potasyum, sodyum miktarında, belirgin miktarda azalma yaşanır. Ayrıca çinko eksikli­ği de gelişir. Furosemid (lasix) isimli ilacı kullanan hastalarda, tiamin (Bl) vitamini eksikliği, kalsiyum magnezyum, potasyum, çinko minerallerinin eksikliği Çok sıktır Bu ilacın kullanımı sırasında, hastalarda C vitamini ve B5 vitamini atılımı artar

•  Beta bloker grubu ilaç kullanan hastalarda beloc, dideral,vb gibi

koenzim Q10 isimli antioksidan ve melatonin hormonu miktarı azalır. Sağlık açısından sayısız faydaları olan bu iki önemli madde besin takviyesi yoluyla giderilebilir.

•   Kolesterol düşürücü etkileri olan statin grubu ilaç kullanan kişilerde koenzim Q10 seviyelerinin azaldığı gösterilmiştir. Bu ilaçları kulla­nan kişiler Q10 miktarını yükseltmek için gıda takviyesi almalıdır. Genellikle 100 mg-200 mg’lık bir doz aralığı ihtiyacınızı karşılar. Yağda çözünen bir bileşik olduğu için tok karnına alınmalıdır.

Mide koruyucu ve mide ülseri tedavisinde kullanılan ilaçlar B12 vitamin yetmezliğine neden olabilir. Ayrıca bu ilaçların uzun sü­reli kullanımında folik asit, demir ve çinko eksikliği gelişir. Proton pompa inhibitörleri (PPI) kemik kırığı riskini 2,5 kat artırır, osteoporoz hastalığını tetikler. Bunun nedeni kalsiyum ve D vitamini emilimindeki azalmadır. Ayrıca bu ilaçlar magnezyum eksikliğine neden olurken, demir ve çinko mineralinde emilim bozukluğuna yol açar.

•   Şeker hastalığı ve insülin direnci olan hastaların sıklıkla kullandığı metformin etken maddeli ilaçların uzun süreli kullanımı B12 ve folik asit gibi vitaminlerin eksikliğine yol açar. Aynı zamanda vü­cutta bulunan koenzim Q10 miktarını da azaltır.

•   Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan lityum etken mad­deli lithuril ilacı folik asit ve inozitol miktarını azaltarak mevcut sağlık sorununun ağırlaşmasına sebep olabilir. Kanda lityum sevi­yesi takibi yapılırken başta folik asit olmak üzere diğer B vitamini düzeylerine de bakılmalıdır.

•   Kadınlarda östrojen ve progesteron isimli hormonların replasman (yerine koyma) tedavisi yapılırken doğum kontrol hapı  kullanımı B6, B12, folik asit ve magnezyum eksikliği yaratabilir.

•   Antiepileptik ve kortizon türü ilaç kullanan hastalar kalsiyum ve D vitamini düzeylerini takip etmelidir.

•   Parkinson hastalığında kullanılan levodopa ve carbidopa gibi ilaçlar benzer şekilde B6, B12 ve folik asit vitaminlerinde yetersizliğe yol açabilir

•   Astım hastalığı tedavisinde kullanılan teofilin erken maddeli ilaçlar B6 vitamini miktarında düşüklüğe sebep olur

Takip edilen ,,,,,,,