K Vitamini Tedavisi

Yeni doğan bebeklerde K vitamini eksikliği varsa Kİ vitamini 0.5-1 mg dozunda intramüsküler (kas içine) enjeksiyon yapılarak verilir.

MK-7 olarak K vitamini almak daha etkilidir.

Son yıllarda K vitamini eksikliğinin kalpteki damarların kireçlenmesinde (koroner arter) ve böylece tıkanmasında etkili olduğu, K vitamini verilmesinin faydalı olacağı ileri sürülmüştür ve bu konuda araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda hastalara 500 pg/gün dozunda K vitamini olan phylloquinone verilmektedir.

K vitamini alan kişilerde pıhtılaşmada artma olduğundan, coumadin türü ilaç kullananlarda dikkat etmek gerekmektedir. K vitamini alımı arttıkça INR 0,2 azalır.

Osteoporoz tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

Bir K vitamini olan Menaquinone-4’ün (menakinon) 45 mg/gün dozunda menopozdaki osteoporozlu hastalarda 6-12 ay kullanımının kemik erimesinde faydalı olduğu saptanmıştır.

K2 vitamininin etki mekanizması Kİ vitamini ile benzerdir. K2 vitamini olan MK-4 (MK-7 şeklinde bir başka şekli de vardır) ABD’de kemik sağlığı için kullanılan besin takviyelerinde bulunur.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), osteoporozun önlenmesi veya tedavisi için herhangi bir K vitamini formunu onaylamamıştır. Bununla birlikte MK-4 (günlük 45 mg) 1995’ten beri Japonya’da Sağlık Bakanlığı tarafından osteoporozun önlenmesi ve tedavisi için onaylanmıştır. Yüksek dozlarda menaquinonlar (K2 vitamini) ile ilişkili bilinen bir toksisite yoktur. K vitamini kistik fibrozis tedavisinde kullanılmıştır.

K3 vitamini (menadione) sentetik K vitaminidir. Sentetik, suda çözünebilen K 3 vitamininin (menadione) intrinsik aktivitesi yoktur. Vücutta K2 vitamini dönüşerek etki gösterir.

Takip edilen ,,,,,,,