Granat Taşı Faydaları

Granat taşı, çok yüzlü kübik şekilde kristalleşmiş, oldukça sert, reçine veya cam parlaklığında, saydam veya yarı saydam mineraldir.Bağmışız bir taş grubudur, soyundan geldiği bir mineral grubu yoktur. Adını örnekseme yoluyla “NAR” meyvesinin tohumlarından (nar tanelerinden) alır.İlk ismi “grantum” dur.Sertliği kuvarstan daha fazladır ve bu nedenle yontulması daha zordur.Granat, mineraloji disiplini içinde bir tek mineral olarak değil bir mineral grubu olarak tanımlanmaktadır.

Almandin, Pirop, Grossular, Spessartin,Uvarovit, Andradit, Demantoit, Rodolit,Tsavorit, Hessonit, Melanit, Hidrogrossular, Katoit, Şorlomit, Topazolit gibi mineraller bu grubun en belirli üyeleridir.Granat grubunda yer alan taşların kimyasal bileşimleri ve renkleri birbirinden farklıdır. Ancak alt türleri birbirinden ayırmak oldukça zordur. Zira türler, birden fazla renge sahiptir.Renkleri koyu kırmızıdan turuncuya ve bazen mora kadar değişebilir. Kahverengi, sarı, yeşil, beyaz ve siyah türleri de bulunmaktadır.

Örneğin Uvarovit ve Tsavorit yeşil renklidir ama Grossular ve Andradit taşının da yeşil renklileri bulunmaktadır.
Ancak GRANAT (Gamet, La’l), genel anlamda kırmızı ve morumsu eflatun renklisinin adı olmuştur.

Temel kimyasal formülü A3B ,(S i0 4)3 şeklindedir. A yerinde Ca, Mg, Fe veya
M n bulunur. B yerinde ise Al, Fe, Cr, Ti, Mn, V veya Zr bulunur.Ayrıca her farklı
türde, eser miktarda başkaca elementler de bulunmaktadır.
Almandin, kahverengimsi ve siyahımsı koyu kırmızıdır. Kimyasal formülü
Fe3Al2[S iO J3 – Sertliği 7 ila 7,5 – Özgül ağırlığı 4,32dir.
Grossular, renksiz, yeşil, kahverengi, sarı ve portakal renklerindedir. Kimyasal formülü Ca3Al2[S i0 4]3- Sertliği 6,5 ila 7 – Özgül ağırlığı 3,6dır. Yeşil renklileri Afrika Yeşimi diye de satılmaktadır. Kromiyan Grossular (Yeşil), Hessonit (Portakal), Mangano Grossular (Pembe), Rozolit Gül rengi) ve Tsavorit (Yeşil) alt türleridir.
Pirop, kan kırmızısı renktedir. Bu nedenle KIZGIN GÖZ diye de anılır. Kim ­
yasal formülü Ca3Al2[S iO J3- Sertliği 7 ila 7,5 – Özgül ağırlığı 3,58dir. Bünyesinde eser miktarda Fe, M n ve Ca da bulunur.
Spessartin (Spessartit), portakal, portakalımsı kırmızı, kahverengi, kırmızı ve
siyah renktedir. Kimyasal formülü M n3Al2[S i0 4]3 – Sertliği 7 ila 7,25 – Özgül ağırlığı 4,19dur. Bünyesinde eser miktarda Fe, Ti, Mg, V, Ca ve HzO da bulunur.
Andradit, kahverengi, sarı, yeşil, kırmızı ve siyah renktedir. Kimyasal formülü Ca3Fe2[S iO J3- Sertliği 6,5 ila 7 – Özgül ağırlığı 3,86’dır. Bünyesinde eser m iktarda Ti, Mg, Cr ve Al da bulunur. Demantoit (Yeşil) ve Topazolit (Sarımsı kahverengi) alt türlerindendir.
Uvarovit, yeşil ve zümrüt yeşili renktedir. Kimyasal formülü Ca3Cr2[S i0 4]3 –
Sertliği 7 ila 7,25 – Özgül ağırlığı 3,83’tür. Bünyesinde eser miktarda Mg, Fe ve Al
da bulunur.

 

Takip edilen ,,,,,,,