Gıda Takviyesi Kullanımı Sırasında Kan Tetkiki Yapılabilir mi ?


• Kullanılan her türlü besin destek ürünlerinin kan tetkikleri ya¬pılmadan, 2-3 gün öncesinde mutlaka kesilmesi gerekir. Düzenli egzersiz yapanlar da yine aynı şekilde egzersizlerine 2 ila 3 gün ön-cesinden mutlaka ara vermelidir. Aksi takdirde yapılan tetkiklerde doğru olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir.
• Alman bazı takviyelerin kan seviyelerine bakmak için bazı durum¬larda belli süreler beklemek gereklidir. Bu bekleme süresi göz ardı edildiğinde yapılan kan tetkikleri doğru netice vermez.
• Örneğin D vitamini ampulünün kırılıp içilmesi durumunda, tek¬rar D vitamini seviyesinin ölçülmesi için en az 20 günlük bir süre¬nin geçmesi gerekir.
• PSA seviyesi bazı takviyelerin kullanımı sırasında hatalı olarak dü¬şük çıkabilir. Yine gebelik testi için yapılan kanda HCG hormon ölçümü, hormon ilacı alan bayanlarda, gebelik olmadığı halde bile olduğundan yüksek ölçülebilir. Yüksek miligramlarda C vitamini alımı kan şekeri miktarım yükselterek yanlış ölçülmesine neden olur. Kan tetkikleri öncesinde sıvı eksikliği bulananların, aşırı be-sin tüketenlerin veya hemen öncesinde cinsel ilişkiye girenlerin test sonuçlan etkilenir.

• Laboratuvar ortamına girmeden önce mutlaka 10 saat kadar aç ka¬lınmak, sigara, tütün ve türevleri kullanılmamalıdır. Su içilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.
• Testler öncesi biotin vitamini kullanımı da 3-4 gün önce kesilme¬lidir. Biotin vitamini alanlarda kan tiroid hormonları yanlış ölçüle¬rek düşük veya olduğundan yüksek çıkabilmektedir.
• C vitamini takviyesi alan kişilerde, gaitada (dışkıda) gizli kan testi yanlışlıkla pozitif çıkabilir. Bu nedenle 3-4 gün önce C vitamini alımı kesilmelidir.
• Demir minerali kullanan kişilerde de aynı şekilde gaitada gizli kan testi yanlış ölçülerek sonuç pozitif çıkabilir.
• Riboflavin (B2) vitamini alanlarda idrar parlak sarı renkte olabilir. Bu durum, idrar tahlili değerlendirilmesinde yanlış sonuçlara ne¬den olabilir. Bu sebeple kullanımına 2-3 gün ara verilmelidir.
• Yüksek dozlu folik asit kullanımı B12 vitamini oranındaki yeter¬sizliği maskeler. Bu durumda mevcut olan B12 yetersizliği tespit edilemez.
• Kalsiyum takviyesi alan kişilerde kemik mineral dansitesi (BMD) yanlış ölçülüp olduğundan daha yüksek çıkabilir. Kemik ölçümün¬den 2 gün önce kalsiyum takviyeleri kesilmelidir.
• Kanama riskini artıran kimyasal ilaçlar kullanıyorsanız, (kumadin vb) E vitamini, ginkgo biloba, zencefil, omega-3, sarımsak gibi doğal besin takviyeleri kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kan su¬landırıcı özellikleri olan besin destekleri, protrombin zamanı (PT) ölçümünde yanlışlığa sebebiyet verir.

 

Takip edilen ,,,,,,,