Folik Asit (Vitamin B-9)

Folik asit vitaminine folat adı da verilir. Folat vitamini doğal olarak besinlerde bulunurken, folik asit bu vitaminin sentetik şeklidir ve ilaç olarak üretilir. Folik asit kan yapımı, yeni hücre oluşması ve yaşaması, DNA ve RNA yapımı ve kas hücre gelişimi için gerekli bir vitamindir. Bu nedenle, özellikle gebelik ve çocukluk döneminde bu vitamine olan ihtiyaç artar. Gebelik döneminde günde 400-800 mikrogram aralığı dozunda mutlaka alınmalıdır. Bebeklerde nöral tüp defekti (spina bifıda, anensefali) ve medulloblastoma denilen sinir sistemiyle ilgili doğumsal anomali riskini azaltmaktadır.

Folik asit kırmızı kan hücrelerinin yapımı için gereklidir ve homosisteinin normal sınırlarda olmasını sağlar.

Folik asit kandaki homosistein denen damar sertliği yapıcı maddeyi azalttığı gibi kalp krizi, felç ve bunama riskini azaltır.

Folat eksikliğinde makrositik anemi, homosistein yüksekliği, kalp-damar hastalıkları, doğumsal hastalıklar, kanser, kas güçsüzlüğü ve yürümede zorluk görülebilir.

Folat takviyesi, polikistik över sendromlu kadınlara faydalı olabilir. Yüksek folat alımı da erkeklerin sperm kalitesini artırır.

Hipertansif erişkinlerde folik asit tedavisi inme riskini azaltmıştır.

Folik asit takviyesi yaşlılarda bilişsel işlevi geliştirdiği gibi Alzheimer hastalığı olanlarda sınırlı da olsa fayda sağlamıştır.

Folat takviyesi serviks kanserinin gerilemesine yardımcı olabilmektedir. Kandaki düşük folat seviyeleri bazı kanser türleri ile ilişkili bulunmuştur. Diyet ile fazla alman folatın meme ve pankreas kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir.

Folik asit, romatoid artrit tedavisinde kullanılan metotreksat isimli ilacın yan etkilerini azaltır.

Kronik arsenik zehirlenmesinde fayda sağlar.

Takip edilen ,,,,,,,