Fenasit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER

Fenasit bugüne kadar keşfedilmiş en yüksek taş titreşimlerine sahip taşlardan biridir. Kişisel bilinci yüksek bir frekansa bağlayarak oradan dünyaya bilgi akmasını sağlar. Devalar âlemi ve Göğe Yükselmiş Efendiler ile temas kurar.

Fenasit arındırıcı ve bütünleştiricidir, ruhsal titreşimleri yeryüzüne indirir. Eterik bedenle uyum sağlar, hafif bedeni harekete geçirir ve göğe yükselme sürecine yardım eder. Bu taş ruhu iyileştirir ve ona uygun bir araç sağlamak için derin ve fiziksel bedenleri arındırır. Enerjileri sadece kişisel titreşimlerini daha yüksek bir düzeye kaydırarak kendilerini hazırlamış kişiler tarafından ulaşılabilirdir.

Fenasit’in tüm çakralarla güçlü bir bağlantısı vardır, onları iyileştirme ve harekete geçirmeyle ilgili bilgileri telkin eder. Üçüncü gözü uyarır ve yüksek taç çakrayı harekete geçirir, içgörüyü geliştirir.

Bu taşın çıkarıldığı yerlere bağlı olarak farklı özellikleri vardır. Madagaskar Fenasit’i boyutlar arasıdır ve galaksiler arası olduğu da deneyimlenmiştir. Brezilya’dan çıkarılan Fenasit’in genellikle kendi “taş muhafızı” vardır.

İYİLEŞTİRME Fenasit derin düzeyde çalışarak bedeni arındırır ve enerji yollarını temizler. Akaşik Kayıtlar’dan eterik planlar aracılığıyla bilgi indirir, böylece herhangi bir nedenden kaynaklanan bir rahatsızlık tanımlanabilir ve iyileştirilebilir. Fenasit eterik bedenden fiziksele, iyileştirmeyi sağlar, fiziksel iyileşme için önşart olarak gerekiyorsa eterik planları da iyileştirir. Fenasit’in diğer şifa taşlarının enerjilerini artırma gücü vardır.

KONUM

Kesimli taş olarak takın veya uygun şekilde, özellikle başın üzerine yerleştirin.

ÖZEL RENKLER

Genel özelliklerinin yanı sıra farklı renklere ait özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

Berrak Fenasit boyutlar arası yolculuğa yardım eder. Normalde dünyadan erişilemeyecek titreşimsel ruhsal âlemler arasında hareket etmeyi kolaylaştırır. Önceki ruhsal başlangıçlar hakkındaki anılarınızı harekete geçirir ve titreşimlerini yükselterek, düşüncelerinizi saflaştırarak ve sadece pozitif enerji yaymanız için uyararak “benzerin benzeri çektiğini” öğretir.

Sarı Fenasit dünya dışı temaslar kurma eğilimi vardır. Bu bir dışavurum taşıdır, herkesin yararına olması koşuluyla arzu edilenleri fiziksel düzleme getirir.

 

Takip edilen ,,,,,,,