Doğal Taşların Özellikleri

BU TAŞ O TAŞ MI?

Öncelikle belirtelim ki elimize aldığımız doğal taşın filanca taş olduğunu söylemek birçok parça için zordur, işlenmiş bir mücevherin yüzde yüz falanca taş olduğunu söylemek ise çok daha zordur. Bu zorluğun ilk sebebi, yer kabuğunda dört binin üzerinde farklı taş veya maden olmasına rağmen, değerli veya yarı değerli taşların, alt türleriyle birlikte sayısı en fazla üç yüzdür. Aradaki farkı oluşturan taşlar ve madenlerden en az on adeti; renk bakımından, en az beş adedi de renk ve kristal sistemi bakımından birbirine benzemektedir.

İkinci önemli neden boyama faktörüdür. Sertlik derecesi düşük taşlar normal boyaya yatırılmakta, sertlik derecesi yüksek olanlar ise lazer sistemiyle boyanmaktadır. Bu suretle de düşük değerli veya değersiz taşlar, değerli taş olarak piyasaya sürülmektedir. Normal boyama yapılmışsa, taş sirkeli suda bekletilerek boya olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Örneğin kırmızı mercan diye satın aldığınız taş boya ile kırmızıya dönüştürülmüşse sirkeli su içinde beklettiğinizde beyaza yakın bir renge dönüşmektedir. Hatta birçoğu normal suda bekletildiğinde dahi boyasını suya vermektedir. Lazerle yapılan boyam anın anlaşılması ise çoğunlukla mümkün değildir. Osmanlıda Yakut ve Safirin gerçekliği ve boyalı olup olmadığı mangal közü üzerinde bekletilerek belirlenmiştir. Taş Safir veya Yakut ise yapı ve bakımından bozuma uğramamaktadır.Üçüncü önemli neden cam veya sentetik taş imalatıdır. Mükemmele yakın benzerlik oluşturulduğundan sahteliğini anlam ak zorlaşmaktadır.

Takip edilen ,,,,,,