Doğal Taşları Tanıyalım

TAŞLARIN ÖZELLİKLERİ
Bu bölümde her taşın genel özellikleri hakkında gereken tüm bilgilerle birlikte onun psikolojik, zihinsel, duygusal ve ruhsal etkilerini, şifa içjn kullanımını, Dizin le çapraz referanslı şekilde bulacaksınız. Ayrıca taşlanmızı maksimum etki için nasıl yerleştireceğinizi de öğreneceksiniz.

Her taş, bulunabileceği tüm renklerde ve bilinen tüm isimleriyle listelenmiştir. Bir taş birden fazla renkteyse veya taşın bir formunun ilave özellikleri varsa bunlar da ana maddeden sonra verilmiştir. Dolayısıyla her taşın genel özellikleri jenerik başlığın altında listelenmiş, daha sonra da taşın kendine özgü özellikleri verilmiştir.

Ayrıca Rehber’i şifa, koruma veya başka bir amaçla taş seçmede de kullanabilirsiniz. Bu konuda Dizin size yardımcı olacaktır. Taşın ihtiyaç duyduğunuz özelliğine bakın; büyük ihtimalle birden fazla sayfaya yapılmış referanslar bulacaksınız. Her taşa sırayla bakın ve sizin için hangisinin en çekici geldiğini not edin. Bu, en uygunu olacaktır.

BİR TAŞI TANIMLAMAK

Her taş için kaynaklar, rengi, görünümü ve boyutlarının tanımıyla birlikte, başlığın altındaki kutuda gösterilmiştir. Bu, bir taşı gördüğünüzde onu tanımlayabileceğiniz anlamına gelmektedir.Eğer bir taşı tanımlamak
istiyorsanız ona yakından bakın. Rengini ve biçimini not edin. Kesilmiş uçları ve şeffaf kristalleri var mı? Kaba mı, yumuşak hatlı ve yuvarlak mı? Yoğun mu, pütürlü mü, yarı saydam mı? Bir tanesini kendi taşınız olarak seçene kadar fotoğraflara bakmaya devam edin. Rehber’deki fotoğraflar taşların pek çok rengini göstermektedir ancak olabilecek tüm renklerini göstermez. Eğer sizin taşınız listede bulunan ama fotoğrafı olmayan bir renge benziyorsa o zaman büyük ihtimalle doğru bir tanımlama yapmışsınızdır.

TAŞ VARLIKLARI

Çoğu taşın, onları tam kapasiteyle kullanmanız için sizinle işbirliği yapmaya hazır varlıkları veya koruyucu ruhları vardır. Taşınızla meditasyon yapmak sizi onlarla temasa geçirecektir. Bu varlıkların, taşın köprü olarak görev yaptığı başka bir boyutta olduklarını keşfedebilirsiniz. Bazı taşların kendi melekleri veya daha yüce varlıklarla bağlantıları vardır.

Takip edilen ,,,,,,,