Doğal Taşlar ve Enerji

Vücudumuza aldığımız besinlerin, bedenim izi oluşturan sistemler, salgı bezleri, hücreler aracılığıyla enerjiye dönüştüğünü ve bu suretle hayatımızı devam ettirdiğimizi biliriz. Dolayısıyla m adde ile enerji arasında doğrudan bir ilişki, bir akış vardır. Hatta maddenin, enerjinin değişik bir görünümü olduğu da görüşler arasındadır. Evrendeki diğer varlıklar gibi bedenimizde atomlardan oluşur. Çapı milimetrenin milyonda biri kadar küçük olan atomlar, proton ve nötrondan oluşan çekirdeği ve elektronu ile birlikte, yakın zamana kadar maddenin parçalanamayan en küçük parçası olarak öğretilirken, yeni keşiflerle atomdan trilyonlarca küçük başka parçacıklar olduğu anlaşılmıştır.

721 – 805 yılları arasında yaşayan ve Harran Medresesi başmüderrisi (rektörü) olan Cabir bin Hayyan, Batıdan bin yıl kadar önce şöyle der: “Maddenin en küçük parçası olan cüz-ül’ayetecezzada (atomda) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginleririn iddia ettiği gibi bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir enerji meydana gelir ki Bağdat’m altım üstüne getirebilir.Bu, Allah’ın bir kudret nişanıdır.”Nötrinolar, kuarklar, gluonlar, anti proton ve anti elektronlar, antimaddeler, kuantlar, takyonlar, muonlar… Kütlelerden parçacıklara gittikçe ortada kalan, niteliği belirsizleşmiş enerji. Belki ruh, belki de nur. Evrensel sırrın parçacıkları…

Bunlardan Nötrinolar bazı elementlerin izotopuna girerek başka bir element meydana getirebilirler. Örneğin klor izotopu bir nötrino soğurarak radyoaktif bir argon izotopuna dönüşür.Atom un çekirdeği çevresinde belirli bir yörüngede dönen, aynı zamanda moleküler sistemi oluşturmak için diğer atom alanlarına da giren elektronların bile yapısal/davranışsal niteliği açıklanamamaktadır. Zira hem proton ve nötronlar gibi parçacık özelliği göstermekte, hem de fotonlar (ışık parçacıkları) gibi dalgalanma özelliği bulunmaktadır. Yani elektronlar, Fizik Profesörü Feynman’m deyimiyle kendilerine özgü, benzeri olmayan bir şekilde hareket etmektedirler.Taşların, ışın (renk ve enerji) yayması da, minerali oluşturan elementin atom yapısındaki elektronlar nedeniyledir. Her atomda, elektron sayısı ne olursa olsun,çekirdek çevresinde elektronlar için yedi yörünge bulunmaktadır. Elektronların bu yörüngelerde yerleşim sistemi de her elementte (mineral yapısında) farklı farklıdır. Ve elektronlar, kararlı yörüngelerinde belirli bir enerji düzeyinde bulunurlar.Eğer dışarıdan gelen bir enerji ile uyarılırsa, elektronlar bir üst yörüngeye, en üst yörüngede ise diğer atomların alanına sıçrarlar. Sonra aldıkları enerjiyi foton şeklinde dışarı salarak yeniden norm al yörüngelerine dönerler. Elektronların yörüngelerini de daracık bir alana hapsolmuş parçacıklar olarak düşünmeyelim, sıçrama halinde elektronlar, binlerce hatta milyonlarca metre uzağa gidip gelebilirler.Bilim ve düşünce geliştikçe yeni şeyler öğreneceğiz. Ancak bunların tüm üne gerçeklik olarak bakmak da yanlış… Zira Allah’ın sırrı üzerindeki her perde bir başka perdeyle perdelenmiş durumda. Otuz yıl önce karadeliklerin her şeyi yalnızca yutan oluşumlar olduğunu söyleyenler, bugün yuttuklarından bir kısmını geriye yansıttığını veya attığını söylemektedir. Dün uzay boşluk olarak kabul edilirken bugün karanlık maddeyle, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlarıyla, hatta yıldız eşleriyle dolu olduğu biliniyor. Her şey bir bütünün parçacıkları… Her şey birbiriyle etkileşim içinde… Bunun adına ister fiziksel etkileşim deyin, ister enerji etkileşimi, ister eterik veya ruhsal etkileşim. Telepati de aynı enerji birliğine dayanmıyor mu?

Deniz kenarında oturmuş hem denizi seyrediyor, hem de çayınızı yudumluyorsunuz. Güneş pırıltılarla göz kırpıyor. Siz belki de farkında değilsiniz ama bir yandan (tuzlu deniz suyunun buharlaşması sayesinde) tiroid bezinin sağlıklı kalmasını ve sağlıklı hormon salgılamasını sağlayan iyot mineralini emerken, bir yandan da mavi rengine dalarak stresinizden ve depresyonunuzdan kurtuluyorsunuz.İki kişi yaklaşıyor ve yan masaya oturuyorlar. Nedenini anlayamıyorsunuz ama birinden hoşlanıyorsunuz bir anda ve diğeri kalbinizde kötü duygular uyandırıyor.

 

Takip edilen ,,,,,,,