Doğal Taşlar ve Efsaneleri

Anlaşıldığına göre, değerli taşların değeri Hazreti Âdeme öğretilen kadim gerçekliktir. Dinlerde, mitolojide, efsanelerde, masallarda vurgulanan kutsallık bu gerçekliğin işaretidir.Kızılderililer,Eski Mısır,Babil,Sümer,Asur,Hint,Antik Yunan medeniyetleri,taşları hem sağlıklı kalmak için, hem de hastalık tedavisinde kullanmıştır.Destanlarda, efsanelerde ve eski metinlerde özellikle Lapis Lazuli, Zümrüt,Yeşim (Yada Taşı), Kırmızı Mercan, Safir, Obsidyen, Yakut, Helyotrop (Kantaşı),Akik (Yemen Taşı), Turkuaz ön plana çıkar.
Yada (Yeşim veya Kuvars veya Opal) taşıyla kar ve yağmur yağdırılır, böylelikle kuraklık giderilir, yangınlar söndürülür. Yemen (Akik) taşlı yüzük takanlar deniz veya nehirde boğulmaz. Lapis Lazuli taşından lahitler yapılır, bu sayede ölümsüzlüğe kavuşulur ve yıldızlara yolculuk yapılır. Turkuaz taşı atların boynuna asılır ki at sağlam ve güçlü olsun, kemikleri kolayca kırılmasın.Kantaşı (Helyotrop) ile güneşin gücü elde edilir. Zümrüt bir yandan kutsal metinlerin yazıldığı tabletlere dönüşür, diğer yandan yılanların gözünü kör eden ışınlar yayar.

Tevrat’ta, Hazreti Musa’nın ve dolayısıyla îsrailoğullarının Mısır’dan çıkışını anlatan Exodus bölüm üne göre Hazreti Harun’un kutsal giysisinin iki omzuna altın yuvalar içinde birer ONÎKS taşı takılıdır. Ayrıca 12 taştan oluşan kutsal göğüslüğü vardır.

İslam dünyası da taşlara büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimiz akik taşlı yüzük takınırken, Peygamber Efendimizin arkadaşlarından Talha bin Ubeydullah’m yüzüğünde çok kıymetli bir yakut taşı vardı. Bu arada belirtelim ki Peygamber Efendimizin kullandığı Akik taşlı yüzük, daha sonra Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer tarafından kullanılmış, Hazreti Osman tarafından kullanılırken bir kuyuya düşürülmüş, bütün aramalara rağmen bulunamamış ve yenisi yaptırılmıştır. Dolayısıyla Topkapı Sarayında bulunan mühür, Hazreti Osman tarafından yaptırılan yüzüğün taşıdır.Osmanlı ise tahtları, sorguçları, kaftanları ve diğer giysileri, kılıçların kabzasını ve kınını, atların eyerlerini ve alınlıklarını, gücü ölçüsünde kıymetli taşlarla bezemiştir.

Takip edilen ,,,,,,,