Doğal Taşlar Nasıl Temizlenir

Kural olarak insan nasıl temizlenirse taşlar da öyle temizlenir. Zira biz nasıl sınıflandırırsak sınıflandıralım, nasıl isimlendirirsek isimlendirelim, kâinattaki tüm yaratılmışlar temel yapısı itibariyle birbirine benzer, ruh ve madde olarak. Yeryüzünde 2 ana temizleyici bulunmaktadır: SU ve TOPRAK. Normal dışı aurumları dikkate almazsak ikisi de tem izdir ve temizleyicidir. İnsan nasıl kirlendiğinde yıkanırsa, taşlar da kirlendiğinde yıkanarak arındırılır. Zira kullandığımızla hem vücut salgıları nedeniyle m addi anlamda, hem süreklilik arz eden ışınımlar nedeniyle enerji bakımından, hem de elektrik yüklenmesi yönünden kirlenir.Su maddi kirleri temizlediği gibi enerji ve elektrik kirliliğini de ortadan kaldırır.Nasıl ki bedenim iz elektrikle yüklendiğinde toprağa dokunarak veya çıplak ayakla toprağa basarak bedenim izde biriken ve bizde asabiyet oluşturan fazla elektrikten kurtuluyorsak, taşlar da toprakla temas ettiğinde biriktirdiği elektrikten kurtulur. Taşların toprağa gömülmesinin veya toprakla belirli süre temas ettirilmesinin diğer bir önemli sebebi de, taşların bünyesinde bulunan minerallerin toprakta bulunmasıdır. Taşlar, toprakla temasları sırasında enerji akışı şeklinde eksikliklerini giderecektir. Toprağın kuru olmasında yarar vardır.
Doğal olarak taşların hava ve ateş unsuruyla da tem ası gereklidir. Zira yeryüzündeki tüm maddeler dört unsurdan oluşur ve hayatiyetini devam ettirebilmek için bu 4 unsura ihtiyacı vardır. Bu nedenle haftada bir kez bir bardak suya konulan taşların güneş ışınlarının ulaşabildiği bir konum da iki – üç saat kadar bekletilmesi yararlı olacaktır. Güneşin doğrudan temas etmesi gerekmez, aydınlığının ulaşması yeterlidir.

Taşlar, doğal sıcaklığındaki suyla veya ılık suyla yıkanmalıdır. Aynen insanlar gibi. Sıcak suyla yıkanmam ak veya sıcak suda bekletilmemelidir. Zira Opal, Turkuvaz, Oltu (Jet), Kiyanit gibi taşların yapısı bozulabilir. Burada önemli bir husus da taşlarla birleşik durumdaki gümüş veya altının kuyumculukta kullanılan ilaçla temizlenmesi olayıdır. Bu ilaçlar kimyasaldır ve taşın yapısına zarar verir. Bu nedenledir ki usta gümüşçüler, tamir öncesinde taşı gümüşten ayırmaktadır.

TUZLU SUYLA TAŞ TEMİZLEME

Tuz, bakteriler bakımından antiseptik özellik taşır, bakterileri öldürmeye yardımcı olur. Aynı zam anda tuz bedenim iz için de yararlı bir mineraldir. Ancak unutmam ak gerekir ki bedene alman fazla tuz, vücut sistemlerinin ve yapıtaşlarının bozunumuna sebep olur.Tuzlu suda 5-10 dakikadan fazla bekletilen birçok taşın da yapısının bozulacağı doğal bir sonuçtur. Kanaatimce denizlerde oluşmuş mercan, sedef gibi organik taşlarla yanardağ ifrazatının okyanuslarla karşılaşması sonucu oluşan magmatik taşlar dışındaki taşlar tuzlu suda bekletilirse zarar görebilir. Özellikle belirtmek gerekirse sertlik derecesi 5’in altındaki taşların tuzlu suda bekletilmesi zararlı olacaktır.

Takip edilen ,,,,,,,