Doğal Taş Örgüsü

Kimyasal kirlenme, radyasyon, dünya ve güneşin emisyonları, kendi oluşumlarına neden olan araçlardan dolayı her taşın kendine özgü bir “nota”sı vardır. Bir dizi mineralden oluştuğu İçin taşlar İç yapılarıyla tanımlanır, bu düzenli, yineleyen atomik orgu kendi türlerine hastır Aynı tur taşların küçük ya da büyük örnekleri tıpatıp aynı iç yapıya sahiptir, bu yapı bir mikroskop altında tanınabilir.

Taşlar bu emsalsiz geometrik taş örgüsüyle tanımlanır ve bu orgu. Aragonit gibi bazı taşların, ilk bakışta aynı olmalarının imkânsız gibi göründüğü pek çok değişik dış biçim ve renge sahip olmaları anlamına da gelir. Ama iç yapıları aynı olduğundan aynı taş olarak sınıflandırılırlar Taşların sınıflandırılmasında önemli olan, oluştukları mineral veya minerallerden çok bu yapıdır. Bazı durumlarda mineral içeriği biraz farklı olabilir ve bu da belli bir taşın çeşitli renklerde olabilmesini açıklamaktadır Bir dizi taş aynı mineral veya mineral bileşimlerinden oluşurken her cins farklı şekilde kristalleşir. Taşlar bir eksen boyunca simetriktir. Düzenli dış düzlemleri iç düzenlerinin dışa vuran ifadesidir. Her eş yüzey tıpatıp aynı açılara sahiptir. Her taş oluşumunun iç yapısı sabit ve değişmezdir Taşlar yedi olası geometrik şekilden birine sahiptir: üçgen, kare, dikdörtgen, altıgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar veya yamuk. Bu şekiller, birkaç potansiyel taş şekli oluşturmak üzere birbirlerine kenetlenerek iç geometrilerini temel alan genel isimler alır. Adından da anlaşılacağı gibi altıgen bir taş, üç boyutlu bir biçim meydana getiren altıgenlerden oluşur. Karelerin bir araya gelmesiyle kübik bir taş, üçgenlerden bir üçgen prizma ve dikdörtgenlerden de kare prizmalar meydana gelirken eşkenar dörtgenler baklava, yamuklar uç eğik eksenli, paralel kenarlar da tek eksenli bir yapı oluşturur Taşların dış biçimleri iç yapılarını yansıtmayabilir.

Bir taşın kalbinde atom ve tamamlayıcı parçaları bulunur Atom dinamiktir, bir merkez etrafında sürekli dönen parçacıklardan oluşur Bu frekansta titreşmekte olan,kaynaşan moleküler bir kitledir.Taşa enerjisini verende budur.

Takip edilen ,,,,,,,