Dallı-Zincirli Aminoasitler (BCAA)

Lösin, izolösin ve valin dallı-zincirli aminoasitleri oluşturur ve bunlar protein aliminin yaklaşık %20’sini oluşturur. Bu üç aminoasit vücuttaki tüm proteinlerin üçte ikisini yapar. Kas kütlesini artırmak için supp-lement olarak kullanılır. Normal şartlarda amonyum detoksifikosyonu karaciğerde olur. Karaciğer yetmezliği gelişince kas dokusu detoksa başlar. BCAA, kaslardaki bu detoksa yardımcı olur ve amonyumu azaltır. Yapılan çalışmalarda BCAA’nın karaciğer yetmezliği, siroz ve hepatik ensefalopatide faydalı olduğunu gösterilmiştir. BCAA, protein yapımını artırarak kas kitlesini artırır.

BCAA metabolizmasındaki değişikliklerin tip-2 diyabet, obezite ve kanser riskini artırdığına dair çalışmalar vardır. Obezlerde BCAA yüksektir ve insülin direncini tetikleyebilir. BCAA beyne geçer ve orada triptofan ve tirozin ile yarışa girerek serotin ve dopaminde değişiklik yapabilir. BCAA’nın diyetle yüksek alınması hayvan çalışmasında Alzheimer hastalığı benzeri lezyonlar oluşturmuştur. Obezlerde yüksek olan BCAA kan seviyeleri bariatrik cerrahi sonrası veya diyet sonrası zayıflayınca düşer. Aynı şekilde obezlerde karındaki yağ miktarı arttıkça kandaki BCAA metaboliti olan glutamat artar. Glutamat seviyesi karın yağ miktarı ile orantılıdır. Uzun süreli BCAA takviyesi fenilalanin, triptofan ve tirozinin beyin dokusuna geçişini engeller. Triptofanın azalması serotonin ve melatonin yapımını azaltır. Tirozin azalınca beyinde dopamin, adrenalin ve noradrenalin sentezi azalır. Lösin ve BCAA artışı insülin direncinde görülürse de bunların insülin direnci mi yaptığı yoksa insülin direncinin mi bunları artırdığı tam açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur.

BCAA’ların azaldığı durumlar: Karaciğer hastalıkları, hepatit, karaciğer koması, siroz, tirozin, triptofan ve fenilalanin artması durumunda, anoreksiyada.

BCAAların arttığı durumlar: insülin direnci, obezite, şeker hastalığı, kas yıkımının arttığı tüm durumlar (kanser, ateş, travma, şeker hastalığı).

Kullanımı:

  • Anoreksiya tedavisinde
  • Yoğun egzersiz sonrası
  • Fenilketonüri hastalarında
Takip edilen ,,,,,,,