D Vitamininin Hastalıklar Üzerinde Önleyici Etkisi Var mıdır

D vitamini eksikliği olan kişilerde prostat, rahim ve meme kanseri sıklığının arttığı saptanmıştır.

D vitamini kadınlarda multipl skleroz denen bir tür sinir-beyin hastalığının gelişim riskini azaltır. Multipl sklerozlu hastalarda D vitamini, hastalığın bazı komplikasyonlarını da azaltmıştır.

Düşük D vitamini düzeylerinde duygu durum bozuklukları sık görülür.

Bağışıklık sistemi bozukluklarının bazılarında, kistik fıbroz, böbrek hastalığı ve kanser gibi hastalıklarla düşük D vitamini seviyeleri birliktelik gösterebilmektedir. Bu nedenle D vitamini eksikliği olan hastaların yakından takip edilmelerinde fayda vardır. Gerekirse D vitamini takviyesi almaları önerilir.

Kronik böbrek hastalığına bağlı diyalize giren hastalarda D3 (calcitriol-rocaltrol) alımı, serum D vitamini düzeylerini yükseltmekte D2’den daha etkilidir çünkü bu kişilerde böbrekte D2 vitamini aktif olan D3 vitaminine dönüşemez.

Diyet ile D vitamini alımı felçten (inme) kaynaklanan ölüm oranını azaltmaktadır.

D vitamini grip gibi hastalıklardan korunmakta önemli bir faktördür.

D vitamini hafif düzeyde seyreden sedef hastalığında ve mevsimsel duygu durum bozukluğunda yararlı olabilmektedir.

D vitamini alımı, Crohn hastalığında nüksetme görülme sıklığını azaltmaktadır.

D3 vitaminine kalsiyum minerali alımı eklendiğinde, postmenopozal kilo alımında az da olsa bir fayda sağlanabilmektedir.

D vitamini eksikliği olan sağlıklı kişilerde, D3’ün tek seferde oral yoldan yüksek dozda alınması yorgunluğu önemli derecede iyileştirmiştir.

D vitamini, şeker hastalığı gelişimini de önleyebilmektedir. Bir yaşından itibaren günde 2000 IU D vitamini alan çocuklarda tip-1 şeker hastalığı görülme riski %80 azalmaktadır. D vitamini aynı zamanda çocuklarda görülen astım krizlerini de önlemektedir. Bebeklerde ve çocuklarda sağlığın korunmasında eksik edilmemesi gereken önemli bir vitamindir.

D vitamininin, kardiyovasküler hastalıklardan koruyabildiğini gösteren çok sayıda araştırma vardır. D vitaminin yeterli dozda alımı, tansiyonda azalmaya yol açar.

Yeterli dozda D vitamini alan kişilerde, kan seviyesinin 50 ng/ml-1 OOng/ml civarında olduğu durumlarda meme, kolon ve rektum kanserlerinin görülme sıklığı azalmıştır.

İleri evre pankreas kanseri ve kolon rektum kanserlerinde sıklıkla D vitamini seviyeleri düşük oranda görülmektedir. Yüksek oranda D vitamini düzeyine sahip olan kolon rektum kanserli hastaların daha uzun sağkalım yüzdesine sahip oldukları görülmüştür. Yeni yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, ileri evre, hormon tedavisine dirençli prosta: kanseri olan hastalarda D vitamini alımı ile ağrılarda belirgin oranda azalmalar olmuş, aynı zamanda kas kuvvetinde de belirgin bir güçlenme görülmüştür. Ayrıca ‘prostat spesifik antijen’ düzeyinin de düştüğü. gözlemlenmiştir.

B lenfomalı (lenf bezi kanserinde) yaşlı kanser hastalarının D vitamini takviyelerinden olumlu faydalar sağladığı anlaşılmıştır.

Aktif D vitamini bileşikleri, böbrek nakli sonrasında malignite (kanser) görülme sıklığını azaltabilmektedir.

D vitamini, hepsidin isimli demiri ayarlayan protein üzerinden etki ederek böbrek yetmezliği olan hastalarda anemi (kansızlık) hastalığın ir düzelmesine yardımcı olmuştur.

Takip edilen ,,,,,,,