C Vitamininin Vücudumuzda Yaptığı Önemli Görevleri Şu Şekilde Sıralayabiliriz

 • Kuvvetli antioksidandır. Vücudu oksijen radikalleri denen ve oksijenin vücutta yandıktan sonra oluşturduğu zararlı yan ürünlerin sebebiyet verdiği hasarların etkilerine karşı korur. E vitamini gibi diğer antioksidanların etkisini de artırır.
 • Hücre sağlığı ve hücrenin korunmasında etkilidir.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir. T hücre gelişimini artırır. İmmün cevabı T2’denTl’e kaydırır.
 • Vücudun mikroplara karşı direncini artırır.
 • Kan damarlarının sağlamlığında rol alır.
 • Bağırsaktan demir emilimini artırır.
 • Kemik, eklem bağları ve damarların yapısında bulunan kollajen yapımını artırır. Kemiği güçlendirir.
 • Kıkırdak gelişimini sağlar.
 • Alerjiye iyi gelir. Histamini azaltır. Anti alerjendir.
 • Yaraların iyileşmesini sağlar.
 • Bağ dokusunun çimentosudur. Sağlamlaştırır.
 • Adrenal bezdeki ve hipofiz bezindeki hormonların yapılmasında rol oynar.
 • Serotonin, dopamin, noradrenalin gibi nörotransimitterlerin sentezinde rol alır. Bu nedenle C vitamini eksikliğinde psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlanmış olur.
 • Kolesterol isimli yağdan safra yapılmasında kullanılır.
 • Göz sağlığı için çok önemlidir.
 • E vitamini ve folik asidin stabil hale gelmesini sağlar.
 • Karnitin sentezinde faydalı olur ve böylece yağ asit transportuna katkıda bulunur.
 • Ürik asidi düşürür.
 • Diş ve dişeti sağlamlığını artırır.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Noradrenalin sentezinde rol alır.
 • Hormon salgılayan peptidlerin dönüşümünde rol alır (pro-ACTH’dan ACTH’ya).
 • Prostaglandin sentezini artırır.
 • Lösemi gibi kan hastalıklarının gelişimini önler.
 • Epigenetiği düzenler. DNA ve histon demetilasyonunda rol alan enzimleri düzenler.
Takip edilen ,,,,,,,