Bor Madenleri’nin Zararları

Bor için öldürücü miktar yetişkinlerde 15-20 g, çocuklarda 3-6 g

olarak verilmektedir. Aydında su, toprak ve besinlerde en fazla bor kirliliğini jeotermaller yapmaktadır.

Sonuç olarak baktığımızda ağır metaller küresel kirlilik faktörleri olarak insan ve tüm canlı yaşamında tehlike ve risk oluşturmaktadır.

Maruz kalman doz, genetik, kişinin bağışıklık direnci ve genel sağlık hali, yaş, beslenme düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak insanlarda en başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır.

Ağır metaller gıda zincirinden başka solunum ve deri yoluyla canlılara geçerek zarar vermektedir. Dünyada ve ülkemizde tehlike oluşturan ağır metallerin neden olduğu toprak kirliliğini en aza indirmek için acil önlemler alınmalıdır. Dünyada tarıma elverişli toprak miktarı çok düşük düzeydedir. Ağır metal toprak kirliliği doğadan yok edilemeyip sürekli kaldığı için ağır metal kirliliği olan topraklar yitirilmiş topraklar anlamına gelmektedir.

Kirli toprakta sağlıksız yetişen bitkisel ürünler insan ve hayvan hayatını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle ağır metallerin gıdalara kontaminasyonu büyük bir halk sağlığı sorunudur.

Takip edilen ,,,,,,