Besin Desteği (Gıda Takviyesi) Nedir?

Besin desteği, gıdalara destek olarak alınan maddelerdir ve vitamin, mineral, bitki ve aminoasitleri kapsar. Bunlar tablet, sıvı, kapsül şeklinde olabilir ve üzerinde gıda tamamlayıcı olduğu yazar. İlaç yerine geçemez ve ilaç olarak hastalıkların tedavisi için kullanılamaz.

Gıda takviyeleri, diyeti desteklemek üzere kullanılan ve vitaminler, mineraller, aminoasitler, bitkiler ya da bitkisel diyet bileşenleri gibi besin öğelerini içeren ürünler olarak tanımlanmaktadır.

Gıda takviyelerinin üretiminde meyve ve sebzeler, bitkiler, mikroorganizmalar ve hayvansal kaynaklı hammaddeler kullanılmaktadır.

Gıdaların insan sağlığı üzerine faydalı özellikleri (antioksidan, besinsel lif vb) bilindiğinden dolayı günümüzde gıda takviyelerinin tüketimi artmaktadır.

Gıda takviyelerinde en fazla gözlenen sorunlar kontaminasyon, katkı maddeleri, toksisite, yanlış doz ve yanlış etiketlemedir. Son zamanlarda ilaç interaksiyonlarından kaynaklı yan etkilerin yanında söz konusu ürünlerle ilgili zehirlenmeler ülkemizde ve dünyada görülmektedir. Gıda takviyelerinin ilaç olarak değerlendirilmemesi gerektiği, ancak doğru şekilde tüketildiğinde sağlığı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.

1994 yılında ABD Senatosu tarafından kabul edilen ‘Besin Destekleri Sağlık ve Eğitim Yasası’ (The Dietary Supplement Health and Education Act – DSHEA) gıda takviyelerini, diyeti desteklemek üzere kullanılan bir veya daha fazla besin öğesini (mineraller, vitaminler, aminoasitler ve bitkisel droglar) içeren ağızdan alınmak üzere tablet, kapsül ve sıvı formda hazırlanmış ürünler olarak nitelendirmektedir.

Gıda takviyeleri, ‘Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği’nde normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalık şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünler olarak tanımlanmaktadır.

Sonuç olarak gıda takviyelerinin ilaç olarak değerlendirilmemesi gerektiği, ancak bir doktor ya da eczacı tarafından önerildiğinde ve doğru şekilde tüketildiğinde bireyin sağlığını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Gıda takviyeleri tüketilmeden veya satın alınmadan önce FAO ve WHO standartlarının, bu kurumların kriterlerinin bulunmadığı durumlarda ise ulusal tüzüklerin dikkate alınması gerekmektedir. Türkiyede ise Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile ürünlerin satışına izin verilenler tüketilmelidir.

Takip edilen ,,,,,,,