B12 Vitamininin Holo Transkobalamin (HoloTC) Ölçümü İle Takibi

DNA sentezinde rol alan B12 vitamini kan hücre olgunlaşması ve sinir sisteminin normal fonksiyonlarını yapabilmesi için gereklidir. Vitamin B12 eksikliğinin belirlenmesinde birçok test kullanmaktadır. Belirgin anemi (kansızlık) varlığında vitamin B12 eksikliğinin ortaya çıkartılmasındaki en pratik yol plazma kobalamin (serum vitamin B12) düzeyinin ölçülmesidir. Fakat bazen B12 eksikliği, serum vitamin B12 düzeyi düşmeden, anemi olmaksızın sinir sistemini etkileyerek nörolojik hasar olarak da ortaya çıkabilir. O nedenle daha hassas testler gündeme gelmiştir. Bu durumda önerilen diğer testler kanda ve idrarda MMA ve serum homosistein düzeyidir

Vitamin B12 eksiklinin tanısı tipik olarak serum vitamin B12 seviyelerinin ölçülmesine dayalıdır; bununla birlikte subklinik (hastalık başlangıcı) hastaların yaklaşık %50’sinin B12 seviyeleri normaldir. Vitamin B12 eksikliğinin erken döneminde artan metilmalonik asit (MMA) ve homosistein seviyelerinin ölçülmesi vitamin B12 eksikliğinin taramasında daha hassas bir yöntemdir.

B12 seviyeleri 100 pg/ml altında ise ölçümler oldukça spesifiktir fakat 100-400 pg/mİ arasındaki değerlerde spesifikliği düşüktür. Değerler bu aralığa düştüğünde serum veya idrar MMA ve homosistein seviyeleri ölçülmelidir. Ancak serum MMA ve homosistein ölçümleri pahalıdır. Özellikle MMA, B12 eksikliği için spesifik bir testtir, ancak rutin kullanımı pahalı ve ölçümü için yüksek teknoloji gerektirdiğinden çok yaygın değildir. Diğer taraftan homosistein konsantrasyonu, folik asit ve B6 eksikliğinde de artmaktadır ve B12 eksikliği için spesifik değildir Metabolitler (MMA ve homosistein) B12 ve folat eksikliklerini ayın etmede yararlı olabilir. Folat eksikliğinde homosistein seviyesi artarken MMA artmaz. Dolayısıyla artmış bir MMA seviyesi B12 eksikliği için oldukça spesifik bir bulgudur. Vitamin B12 eksikliği tanısında tarama testi olarak kandaki MMA seviyeleri artışı kullanılmalıdır.

Sonuç olarak sınırda veya düşük-normal B12 seviyeleri olan veya nörolojik yakınmaları olan hastalarda B12 eksikliğinin tanısı için MMA ve homosistein seviyelerinin kullanılması önerilmektedir çünkü en az bir metabolitinin yükselmesi %94 sensitif, %99 spesifiktir.

Takip edilen ,,,,,,,