B12 Vitamini Kanda Yüksek Çıkarsa Neler Yapılması Gerekir

Kanda B12 ölçümleri çoğu laboratuvarda yanlış ölçülebilmektedir. Eğer uzun zamandır B12 vitamini almıyorsanız ve kan B12 değeri çok yüksekse başka bir laboratuvarda tekrar ölçtürmek gerekir. Eğer gene yüksek ise kullanım problemi olup olmadığını anlamak için idrarda MMA ölçümü veya HoloTC ölçümü yapılır. İdrarda MMA yüksekse mevcut B12’yi vücut kullanamıyor demektir. HoloTC ise esas fonksiyon gören, yani hücrelere giden transkobalamin II proteinine bağlı B12’yi ölçer. HoloTC düşükse, gerçek B12 düşük demektir. Bunlara rağmen yüksek B12 varsa myeloproferatif hastalık, karaciğer hastalığı, viral hepatit, siroz, alkolik hepatit, meme kanseri, kolon kanseri, böbrek hastalığı, alkolizm, bağırsakta aşırı bakteri çoğalması gibi nedenleri araştırmak gerekebilir.

Özellikle lösemi gibi hematolojik hastalıklarda, birçok karaciğer hastalığında yüksek saptandığı gibi özellikle karaciğer kanserinin erken döneminde yüksek saptanabilmektedir. Alkol alımına bağlı alkolik karaciğer hastalığında da serum vitamin B12 yüksekliği saptanmaktadır. Akciğer, meme, bağırsak ve böbrek tümörlü hastalarda artmış serum kobalamin düzeylerine rastlanabilir.

Romatoid artrit gibi bazı romatizmal hastalıklarda serum vitamin B12 düzeyi artabilir.

Kronik böbrek hastalarının, atılımın azalmasına bağlı olarak serum vitamin B12 düzeyi artabilir.

Yukarıda anılan bazı hastalıklara eşlik eden yüksek serum vitamin B12 düzeyleri bu hastalıklarda prognozla ilişkili bulunmuştur. O nedenle serum vitamin B12 yüksekliği dikkate alınmalıdır.

Yüksek serum kobalamin düzeyleri ile hastalıklar arasında ilişkiyi araştırmak için bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Takip edilen ,,,,,,,