B Grubunu Oluşturan Vitaminler Kompleks Halinde Alınmalıdır

B grubunu oluşturan vitaminler, çok sayıdaki enzimatik reaksiyonda Koenzimler olarak görev üstlenir ve hücresel fonksiyonlarda önemli rol oynarlar. Beyindeki birçok nörokimyasal ve sinyal molekülünün sentezi de dahil olmak üzere beyin fonksiyonları üzerinde etkileri vardır. Bir başka deyişle, bu gruba ait tüm üyelerin yeterli seviyede alınması, fizyo­lojik ve nörolojik optimal işlev için gereklidir. Örneğin B6 vitamininde görülen eksiklik tek başına değildir, diğer B grubunu oluşturan vitaminlerin de eksikliğinde görülür.

Homosistein metabolizması üzerindeki etkilerinden dolayı folik asit (B9), B12 ve B6 vitaminlerine ilgi yoğunlaşmıştır. Geriye kalan beş farklı B vitamini ise büyük ölçüde göz ardı edilmiştir. B kompleks vitaminleri beyin fonksiyonlarının her yönden sağlıklı olması için mutlak gerekli vitaminlerdir. Özellikle homosistein seviyesini normalleştiren B6, B9, B12 vitamini alımı sadece kalp damar hastalıklarında değil, demans gibi hastalıkların tedavisinde de fayda sağlamaktadır. Ancak Alzheimer tipi demansta, daha sınırlı faydalanım gözlemlenmiştir.

Orta ve üzeri yaştaki bireylerde, diyetin multivitamin ile desteklenmesi durumunda kişilerin bilişsel ve psikolojik anlamda faydalana­bildiğim gösteren klinik çalışmalar mevcuttur. Gençlerde B kompleks vitamin takviyelerinin akademik performansı artırabildiği gösterilmiş­tir. Bir araştırmada, multivitamin/mineral takviyelerinin tek dozluk kullanımının bile bilişsel işlev üzerinde fonksiyonel manyetik rezonans spektroskopi (fMRI) ve hafıza testleri ile saptanabilir bir artışa neden olduğu görülmüştür.

Takip edilen ,,,,,,,