Yazar: Kamus Takı Tasarım

Sekonder Mineraller

Sertleşmiş yer kabuğu elbette ki dış etkenlere maruzdur. Dağlar, ırmaklar ve dere yatakları yer değiştiriyor, yağmur ve rüzgarın etkisiyle keskin kenarlı kayalıklar yüzyıllar boyunca yuvarlak hatlar kazanıyorlar. Aşınma yoluyla çıkan malzeme yer değiştiriyor ve başka yerlerde yığıntılar oluşuyor. Yeryüzüne yakın bütün kayaçlarda kırılma ve çatlamalar oluşur ve buralardan hava ve su taşlara nüfuz etmeye başlar. […]

Devamını Oku

Kayaç ve Mineraller

Magma, birkaç bin derece sıcaklığında bir eriyiktir. İçinde barındırdığı bütün içerikler sıvı haldedir. Soğuma esnasında içindeki bileşimlere bağlı olarak, bir kitle halinde sertleşirse kayaçlardan bahsederiz, çünkü bir sürü maddenin bileşiminden oluşur. Veya soğuma esnasında bazı az sayıdaki bileşen ama her halükârda en az iki kimyasal elementten oluşmak koşuluyla, kristalize olursa o durumda da minerallerden bahsederiz. […]

Devamını Oku

Taşlar Sert ve Ruhsuz Yapılarına Rağmen Doğanın Parçasıdırlar

Birçok bilimsel disiplin taşlarla ilgilenmekte ve meşgul olmaktadır. Mesela jeologlar oluşumlarını, mineraloglar ise yapılarını ve insanlara sağlayabilecekleri faydalarını incelerler. Bunun yanı sıra değerli taşlarla takı ve ziynet açısından ilgilenen gemologlar ve yardımcı tamamlayıcı tıp olarak terapi amacıyla ilgilenen ve taşlarla tedavi yapanlar da vardır. Tabii şunu da hiçbir zaman göz ardı etmemeli ki, bu tür […]

Devamını Oku

Hayatımızda Taşlar’ın Yeri

Çocukluğumuzda bile bizi taşlar hep büyülemiştir. Bunlar parktaki hiç özelliği olmayan taşlar bile olsa, hep taşlarla oynamayı sevmişizdir. Biraz daha büyüyünce taş seçiminde daha seçici olmuş ve dere veya deniz kenarlarında gördüğümüz taşların en güzel veya ilginç gelenlerini toplayıp mutlaka evlerimize götürmüşüzdür. Özellikle bayanlarda takılardan dolayı bu büyülenme, çok erken yaşlarda başlamaktadır. Taşlarla böylesine kimimizin […]

Devamını Oku

Eski Uygarlıklar’da Taşlar

Değerli taşlar, renkleri ve göz alıcı parlaklıkları nedeniyle ilk çağlardan beri insanların ilgisini çekmiştir. Bazı taşlar güzellikleri ve çok nadir bulunmaları nedeniyle, yüzyıllardır “tılsım” olarak kullanılmışlardır. O zamanlarda insanlar için her değerli taşın, özel bir anlamı vardı. Örneğin; Incil’de Aaron’un göğüslüğünde belli bir düzende 4 sıra halinde yerleştirilmiş 12 parça değerli taşın ona “Tanrı’/tın Giicii”nü […]

Devamını Oku

Zoisit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER Zoisit negatif enerjileri pozitife dönüştürüp ruhsal âlemlere bağlar. Psikolojik olarak, başkalarından etkilenmek ya da normlara uymaya çalışmak yerine kendi benliğinizi dışavurmanıza yardımcı olur. Kendi fikirlerinizi hayata geçirmenize yardım eder ve yıkıcı dürtüleri yapıcı olanlarla değiştirir. Tembelliği yok eder ve bastırılmış duyguları, ifade edilebilmeleri için, yüzeye çıkarır. Yaratıcı bir taştır, bir müdahaleden sonra zihni amaçlarına […]

Devamını Oku

Zinkit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER Zinkit fiziksel enerjiyle kişisel gücü, yaratıcılıkla sentezleyen güçlü bir taştır. Bu ateşli taş dışavurum sürecine yardımcı olabilir ve eksilmiş enerji sistemlerine yeniden enerji yükleyebilir. Bedendeki enerji tıkanıklıklarını ortadan kaldırarak yaşam gücünün engellenmeden akmasına izin verir. Fiziksel ve ruhsal düzeyde bereketi çeker, hafif bedeni güvenli şekilde fiziksel âleme sabitlemekte kullanılabilir. Zinkit aşağı çakraları yansıtır, tüm […]

Devamını Oku

Zeolit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER Zeolit genellikle bir matris üzerinde birlikte bulunan bir grup kristalin genel adıdır. Aralarında Apofilit, Okenit, Pektolit, Prehnit ve Stilbit (bkz. s. 64, 204, 220, 277) de bulunur. Kombine taşı çok güzeldir ve ortamı güzelleştirmek için dekoratif bir unsur olarak kullanılabilir. Zeolit, toksinleri ve kokuları emer. Yere gömüldüğünde veya ekinlerin yanına yerleştirildiğinde tarım ve bahçeciliğe […]

Devamını Oku

Vulfenit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER Vulfenit son derece yararlı bir taştır ama toksiktir: Elinize alırken tedbirli davranın ve deri üzerine yerleştirmeyin. Hayatın daha az olumlu yönlerini kabullenmeye yardım eder ve olumsuz durumlar veya duygularla karşılaştığınızda meydana çıkabilecek moral bozukluğu ve ataleti engeller. “Şeker gibi tatlı” ve gerçekdışı, temelsiz görünecek kadar hoş olabilmek için sadece olumluya odaklanıp olumsuz nitelik ve […]

Devamını Oku

Varisit Taşı’nın Özellikleri

ÖZELLİKLER Varisit bir cesaret taşıdır. Umut ve cesaret getirir, hastalıklar ve yatalaklar için son derece faydalıdır. Yatalak hastaların durumlarına rağmen devam etmeleri için destek ve cesaret verir, bakıcılarına da bu hastalığın yaratabileceği rahatsızlıklarla baş etmeleri için destek olur. Kalp çakrasını açarak koşulsuz sevgiyi getirir. Varisit geçmiş hayat araştırmaları için son derece yararlıdır. Geçmiş hayatların deneyimleri […]

Devamını Oku