Astragalus Nedir

Astragalus yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbının temel bitkilerinden biri olmuştur. Çin’de sarı lider anlamına gelen Huang Qi olarak bilinir. Kaynaklara göre, kesin olmamakla birlikte 2000 yıldır kullanıldığı düşünülmektedir. 1925 yılında USDA Bitki Tanıtım Ofisi aracılığıyla Kuzey Amerika’da tanıtılmıştır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bitki bileşiklerini bol miktarda içerir. Soğuk algınlığı ve karaciğer enfeksiyonu da dahil pek çok viral enfeksiyonla savaşmaya yardımcıdır. Kalp damar fonksiyonlarında iyileşme gösteren küçük çaplı bir araştırma vardır. Kemoterapinin yan etkilerini hafifletebilir; bulantıyı %36, kusmayı %50 ve ishali %59 azalttığı bulunmuştur. Astragalus kökündeki aktif bileşikler tip-2 diyabetli bireylerde kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Çin’de diyabet yönetimine yardımcı en sık reçete edilen bitki olarak tanımlanır. Böbrek fonksiyonlarını iyileştirebilir, kronik yorgunluk belirtilerinin iyileştirilmesine yardımcıdır. Anti kanser etkileri vardır. Test tüpü çalışmalarında çeşitli kanser hücrelerinde apoptozu, yani programlanmış hücre ölümünü teşvik eder.

Liu CH ve arkadaşları 2016 J Etnoparmakol dergisinde yayınladıkları çalışmada inme sonrası yorgunluğu olan hastalarda geleneksel Çin bitkisi olan Astragalus membranaceusun etkilerini incelemişlerdir. Çalışma randomize, çift kör, plasebo kontrollü olarak yapılmıştır. Toplamda çalışmaya 64 hasta katılmıştır. 31 hastaya 28 gün boyunca (günde üç kez 2,8 g) astragalus verilmiş, 33 hasta da plasebo grubuna atanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre 61 hasta çalışmayı tamamlamıştır. Bilişsel işlev puanları ve sosyal işlev puanları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak astragalus bitkisi ile tedavi edilen inme geçiren hastalarda yorgunluk, bilişsel ve sosyal işlevsel puanları yükselmiştir.

Astragalus bitkisinde bulunan astrogalosid IV’ün hidrolizasyonu yoluyla elde edilen cycloastrogenol maddesi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kısaca CAG olarak adlandırılan bu maddenin telomerazı aktive ederek yaşla birlikte oluşan hastalıklara faydalı olabileceği, anti enflamatuar, antioksidatif özelliklerinin olduğu saptanmıştır. Yağ metabolizmasına da faydalı olabilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda CAG’ın akciğer fibrozisinde, beyin iskemisinde, yara iyileşmesinde etkili olabileceği iddia edilmiştir.

Takip edilen ,,,,,,,