Arabic Gum / Arabik Gam (Arap Sakızı)

insanlarda sindirim enzimleri tarafından parçalanmadan kalınbağırsağa ulaşan ve bağırsak mikrobiyotasındaki probiyotik (faydalı) bakteriler tarafından fermente edilen maddelere prebiyotik denir.

Probiyotik bakteri içeren besinler, midedeki asidik ve incebağırsaktaki alkali ortam nedeniyle ve sonrasında da kalınbağırsaktaki flora ile rekabet edemediklerinden kalınbağırsağa kadar ulaşıp burada yeterli miktarda kolonize olamamaktadırlar. Bu noktada prebiyotik aktiviteleri ile seçici olarak bağırsağa yerleşik faydalı bakterilerin sayısını ve aktivitesini arttıran gam gibi maddelerin kullanımı önem taşımaktadır. Gamlar deniz yosunları, tohum ve ağaç sızıntıları gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen polisakkaritlerdir. Gıda sanayisinde kıvam artırıcı ve/veya jelleştirici bir etki vermek için kullanılan, suda dağılabilen veya çözünebilen maddelerdir.

Bu gamlardan ‘Arap sakızı’ ilavesi ile hazırlanan takviyeler (yoğurt vb), özellikle bağırsaktaki bifidobacteria ve lactobaccili bakterileri gibi faydalı bakteri sayı/aktivitece suşlarını artırır.

British Journal ofNutritiondz yayımlanan makalede, Arap sakızının (gum arabic) sağlıklı insanlara dört hafta süresince 10 gram/gün verilmesi, kontrol grubuna göre bifidobakterilerin ve laktobasillerin sayılarının belirgin derecede artışına neden olmuştur. Araştırmanın sonucunda, Arap sakızının inülin kadar iyi prebiyotik etki gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Son yıllarda prebiyotik tanımında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yeni tanımda prebiyotiklerin etkisi sadece bağırsaklarla ile sınırlı tutulmamaktadır.

Bir prebiyotik, diyet lifi olarak kabul edilebilir, ancak her lif bir prebiyotik özelliği taşımaz. Örneğin selüloz ve pektin gibi liflerin prebiyotik özelliği yoktur. Bu tür suda çözülmeyen lifler kabızlığın önlenmesi ve bağırsak divertikülü oluşumunun azaltılması gibi konularda fayda sağlamaktadır.

Yani prebiyotik verilerek probiyotik mikroorganizmaların çoğaltılması da mümkün olabilir.

Takip edilen ,,,,,,,