Apofilit Taşı Faydaları

Apofilit Taşı Özellikleri ve Faydaları | Human EncyclopediaRENK Saydam, beyaz, yeşil, sarımsı, şeftali pembesi
GÖRÜNÜM Kübik veya piramit, şeffaf veya opak olabilir, küçük tek taşlardan büyük kümelere kadar boyutlarda
NADİRLİK Kolay bulunur
KAYNAK Britanya, Avustralya, Hindistan, Brezilya, Çekya, İtalya

ÖZELLİKLER Apofilit’in su içeriği çok yüksektir; bu da onu etkili bir enerji iletkeni ve Akaşik Kayıtlar (geçmiş hayatlara dair bilgileri de içeren,olmuş ve olacak her şeyin ezoterik kayıtları) taşıyıcısı yapar. Güçlü bir titreşimsel aktarıcı olmasından dolayı bu taşın bir odadaki varlığı enerjileri geliştirir fiziksel ve ruhsal âlemler arasında bilinçli bir bağlantı yaratır. Beden dışı yolculuklar sırasında ruhsal âlemden fiziksel âleme bilgi aktarımı sağlayarak fiziksel bedenle de güçlü bağlantısını korur. Bu ruhani taş berrak görmeyi geliştirir, sezgileri uyarır ve geleceği erişilebilir kılar. Kehanetler için mükemmel bir taştır.

Psikolojik olarak kişinin kendi davranışlarını kavramasını teşvik eder ve algılanan dengesizlikleri veya kusurların düzeltilmesini sağlar. Sahteciliği engeller ve çekingenliği giderir. Gerçeğin taşıdır, kişinin gerçek benliğini tanımasını sağlar ve onu dünyaya göstermesine olanak tanır.

Zihinsel olarak Apofillt’in sakinleştirici bir etkisi vardır. Etkili bir stres azaltıcıdır; zihinsel engelleri ve olumsuz düşünceleri giderir. Arzuyu azaltıcı etkisi de vardır. Ruhsal olarak evrensel aşkı ve karar alma mekanizmasını aşılayarak zihnin ruhla uyum içine girmesini sağlar.

Duygusal olarak bastırılmış duyguları serbest bırakır. Endişe, kaygı ve korkuların üstesinden gelir. Kuruntuları sakinleştirir ve belirsizliğin tolere edilebilmesini sağlar.

Ruhsal olarak yatıştırır ve ruhu iyileştirir. Ruhsal âlemle güçlü bağları vardır ve aynı zamanda bedeninizin içinde rahat hissetmenizi sağlar. Beden dışı yolculukları ve ruhsal görüyü kolaylaştırır. Akaşik Kayıtlarla bağlantısıyla geçmiş hayatlara yolculuğu mümkün kılar.

İYİLEŞTİRME Apofilit, reiki ile birlikte iyileştirmeye yardımcı olan mükemmel bir taş olarak bilinir. Hastayı derin bir gevşeme ve kavrayış durumuna getirir; aynı zamanda şifacıyı bertaraf ederek hastaya daha saf bir iyileştirici enerjinin aktarılmasını sağlar.

Apofilit solunum sistemi üzerinde çalışır ve göğse doğru tutulduğunda astım krizlerini durdurabilir. Alerjileri giderir ve sümüksü dokular, derinin yeniden oluşmalarını teşvik eder. Her göze birer Apofilifin yerleştirilmesi gözleri canlandırır. Bu taş özellikle ruhsal iyileştirme meselelerinde ve ruhun fiziksel bir beden içinde olmayı kabullenmesini sağlamada yararlıdır.

KONUM Uygun gördüğünüz yere yerleştirin. Apofilit piramitleri meditasyon ve yönlendirme yaparken üçüncü gözün üzerine yerleştirilen Kehanette bulunurken kristal küreye göz ucuyla bakın.

ÖZEL RENKLER VE BİÇİMLER

Genel özelliklerinin yanı sıra farklı renklerinin ek özellikleri aşağıda verilmiştir:

Yeşil Apofilit kalp çakrasını harekete geçirir ve özellikle kalp meseleleriyle ilgili kararlarda içten duyguları teşvik eder. Evrensel enerjiyi emer ve aktarır. Kalp çakrasını açar ve evrensel enerjilerin emilimine olanak tanır. Meditasyon haline geçmeyi kolaylaştırdığı ve sonradan ayakların soğumasına yardımcı olduğu için ateşte yürüyenlerin yardımcısıdır. Hipnotik emirleri ve geçmiş ya da mevcut hayatlardaki diğer kontrol mekanizmalarını serbest bırakır.

Apofilit Piramitler güçlü enerji vericilerdir. Ruhsal vizyonu geliştirip üçüncü gözü açarlar. Piramidin tabanından tepesine doğru bakmak bir “yıldız geçidi” açar. Tüm piramitler gibi bunların da depolama-saklama güçleri vardır ve nesneleri ya da diğer taşları şarj etmek için kullanılabilir.

Takip edilen ,,,,,,,