Anzer Balı

Ülkemizin en çok bilinen ve yıllık üretimi çok sınırlı olan bu eşsiz balın şifa özelliği Anzer Yaylası’nın zengin bitki florasından ileri gelir. Anzer bölgesi, yaklaşık 80 civarı endemik tür içeren ve 500’den fazla farklı çiçeğe sahip floral orijiniyle çok önemli bir potansiyele sahiptir.

Anzer Yaylası Rize’nin İkizdere İlçesi’nin 35 km güney batısında kalan bir yayladır. Aşağı Anzer (Çiçekliköy) ve Yukarı Anzer (Ballıköy) olarak ikiye ayrılır. Balların toplam fenolik madde miktarlarının ise dünyaca ünlü olan mânuka ballarında 90 mg GAE/100 g, Türkiye florasına ait monofloral balların 16 ile 78 mg GAE/100 g aralığında olduğu, karışık çiçek ballarının ise 29 mg GAE/100 g olduğu saptanmıştır.

Mânuka balının iki bileşeni önem taşır: UMF bu bala özgü antioksidan bir maddedir, balda yüksek oranda bulunan MGO ise balın antimikrobiyal özelliğini gösterir. Meşe, püren, kestane ballarının en koyu renkli Türk ballarından olduğu ve bu balların mânuka balına eşdeğer antioksidan kapasiteye sahip olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir doktora çalışmasında ortaya konmuştur.

Antimikrobiyal yönden çok aktif olduğu bildirilen mânuka balları ile Türk balları karşılaştırıldığında mânuka balından daha yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları bulunmuştur. İlginç olarak, akasya balının en yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip ballardan olduğu tespit edilmiştir. Akasya balının flavanoidleri tarafından bu aktivite ileri gelmiş olabilir ve bu balın yara ve yanık tedavilerinde kullanılabilecek apiterapik bir ürün olduğu tespit edilmiştir. Akasya balı bir orman balı olup meşe ve çam balından farklı çiçek balıdır. Sonuç olarak istisnalar hariç koyu renkli balların yüksek biyoaktif özelliklere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Balın rengi çiçekten gelen nektara bağlı olarak değişmektedir. Dolayısı ile koyu renkli çiçeklerden toplanan nektarların olgunlaştırılmasıyla elde edilen ballar koyıı renkli iken, açık renkli çiçeklerden toplanan nektarların olgunlaştırılmasına elde edilen ballar açık renklidir. Genellikle koyu renkli balların toplam fenolik madde ve antioksidan aktivitesi diğer ballara göre daha yüksek bulunmuştur.

Takip edilen ,,,,,,,