Alfa-Laktalbümin Nedir

Alfa-laktalbümin bir whey protein olup insan sütündeki proteinlerin yaklaşık %22’sini, inek sütündeki proteinlerin ise yaklaşık %3,5’ini oluşturur. Memede süt üretiminde alfa laktalbümin, laktoz üretimi yapan laktoz sentetaz kompleksin yapısına girerek rol alır ve böylece süt hacmi artar. Alfa laktalbümin kalsiyum ve çinkoya kuvvetle bağlanır ve bakteri öldürücü veya tümör hücrelerini öldürücü özelliği vardır. Alfa laktalbüminin bir varyantı HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor cells: ala laktalbümin ve oleik acit) ise apoptozis yaparak tümör hücrelerini öldürür. HAMLET, alfa-laktalbümin ve oleik asitten oluşur.

Alfa-laktalbümininde biyoaktif peptidler ve esansiyel aminoasitler vardır. Bunlardan en önemlileri triptofan, lizin, dallı-zincirli aminoasitler (BCAA) ve sülfür içeren aminoasitlerdir. Sülfür içeren aminoasitlerden sistein ve metionin 5/1 oranında bulunur. Sisteinin fazla olması antioksidan glutatyon sentezi için önemlidir. Metioninin az olması homosistein yapımının az olmasına neden olur. Bunlar yenidoğanın beslenmesinde büyük öneme sahiptir. Yenidoğanın gelişiminde önemli rol oynayan alfa-laktalbümin mamalara konarak, proteini artırılarak anne sütüne benzetilir. Suda çözünen ve ısıya dayanıklı olan laktalbümin gıda ürünlerine ve mamalara konur.

Triptofan aminoasidi çok olduğundan uykusuzluk ve nörolojik hastalıklarda destek olarak kullanılır. Lösin aminoasidi olduğundan kas gelişiminde ve yaşlılarda kullanılabilir. Ayrıca içindeki biyoaktif peptidler prebiyotik özellik gösterir ve antibakteriyel özellik taşır. Prebiyotik özelliği nedeniyle bağırsak hastalıklarında kullanılabilir. Anti tümör özelliği nedeniyle kanser tedavisinde veya bağışıklık sitemini güçlendirmek için kullanılabilir. HAMLET insan sütünden elde edilmişken, inek sütünden de benzer kompleks elde edilmiş ve BAMLET adı verilmiştir (Bovine Alpha-Lactalbumin Made Lethal to Tumor: bovin alfa lactalbümin ve oleik acit).

HAMLET VE BAMLET hücre zarını geçerek lizozomal membran geçirgenliği yoluyla tümör hücresini öldürür. HAMLET VE BAMLET sütün normal bir parçası değildir. Bunlar kazein proteininin düşük pHda çöktürülmesi sırasında alfa-laktalbüminin oleik asitle birleşmesi sonucu oluşur. Bu protein-yağ kompleksinin etki mekanizması bilinmiyor. Tümör öldürücü etkinin alfa-lipoik asitten mi yoksa oleik asitten mi oluştuğu tartışmalıdır. HAMLET ile kanser tedavisi için araştırmalar sürmektedir. Alfa-laktalbümin pür olarak elde edilmiştir ve üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Myo-inositol ve alfa-laktalbümin birlikte verilince polikistik overli kadınlarda yumurtalama oranı artmıştır. Demir emilimini artırmak için ferrik pirofosfata ile alfa-laktalbümin birlikte verilince demir yetmezliği anemisi daha hızlı düzelmiştir. Alfa-laktalbümin D vitamini fortifikasyonunda da kullanılmıştır.

Takip edilen ,,,,,,,