Ağır Metal Kirliliği

Kurşun, cıva, arsenik, çinko, bakır, krom ve kadmiyum gibi ağır metaller toprakta ve suda birikerek ağır metal kirliliği oluşturmaktadır.

Gerçekte ağır metal tanımı yoğunluğu 5g/cm3’ten daha büyük olan metaller olarak ifade edilir. Tıpta ise ağır metal tanımı, elementlerin atomik ağırlıklarına bakılmaksızın tüm toksik özelliği taşıyan metaller olarak tanımlanır. Altmıştan fazla element ağır metallere örnek olarak verilebilse de en sık rastlanan ve en çok tanınan cıva (Hg), mangan (Mn), demir (Fe), kobalt (Co), nikel (Ni), bakır (Cu), çinko (Zn), kadmiyum (Cd), arsenik (As), krom (Sn), kurşun (Pb), gümüş (Ag) ve selenyum (Se) ağır metal olarak sayılabilir

Ağır metallerle kirlenmiş bir gıdanın tüketilmesiyle vücuda alınan ağır metaller yağ dokusunda, kemik vb dokularda tutulma ve birikme miktarına bağlı olarak kanser, organ yetmezlikleri, nörolojik hastalıklar, iskelet sistemi hastalıkları gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Toksik etki gösteren ağır metaller, yetişkinlere göre fetüste ve çocuklarda daha ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (AEA) tarafından, sağlık ve bulaşma riski açısından üzerinde hassasiyetle durulması gereken metallerin kurşun, kadmiyum, cıva ve arsenik olduğu; antimon, demir, bakır ve çinkonun ise bu minerallere göre daha düşük öneme sahip olduğu belirtilmiştir.

Takip edilen ,,,,,,,